Ana Sayfa
 Mobilizasyon
Çeviriler:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Српски / Srpski
Tiếng Việt
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

İletişim

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler

Mobilizasyon için Eğitim

Yazan Phil Bartle, PhD

Çeviren : Hande Odabaşıoğlu


Eğitici Bildiri

Toplulukları güçlendirme yönetimi metodolojisi ,topluluk gelişim tekniklerine ilave olarak topluluk yönetimi eğitimini de kapsamaktadır.

‘Eğitim’ kelimesinin bizim için anlamı:

‘Eğitim’ kelimesi çoğu zaman sadece yeteneklerin eğitim alan kişilere aktarılması olarak görülmektedir. Cesaret almanın çevresel bir durum olduğuna inanılır. Toplum Yönetimi Eğitiminde ise bu durum yoksulluğu azaltmak ve kapasite oluşturmak gibi rollerin çok daha derinine değinmektedir. Toplum yönetimi eğitimi grupları mobilize ederek harekete geçmelerini sağlar ve kapasite ile gücü arttırmak için grupları organize eder.

Bu özel anlamda sunulan eğitim için gerekli olan unsurlar aşağıdaki gibidir.
  • Farkındalık Yaratmak;
  • Bilgi Sağlamak;
  • Yeteneklerin aktarılması;
  • Teşvik ve Cesaretlendirme;
  • Mobilizasyon ve;
  • Organizasyon

Son iki maddede bahsi geçen unsurlar, bu eğitimi özel kılan unsurlardır : Mobilizasyon için eğitmek, sadece mobilizasyon ile ilgili eğitim vermek değil.

Farkındalık Yaratmak

Cinsel farkındalık,çevresel uygunluk,fakirliğin kader veya Tanrı’dan gelme birşey olmadığı, gereken adımlar atıldığında bu durumun değiştirilebileceği gibi devrimsel durumlar ile ilgili toplum farkındalığı yaratmak için kullanılan metod, Eğitim metodudur.

Toplum yönetimi eğitimlerinde duyarlılaştırmanın bir parçası olarak hitap edilen kitleye bizim onlar açısından bağımlı oldukları bir hayır kurumu olmak yerine, kendilerine yardım etmelerini sağlayacak eğitimi onlara sunacağımız hissettirilmektedir.

Bilgi Sağlamak :

Yaratılan farkındalık sonucunda bireylerin sorunlarına bakış açılarında iyileşmeler oluşmuşsa (örn.gelişimin önünde duran bir cinsel eşitsizliğin olduğu gibi), verilen eğitim gereğini tamamlamış demektir.Hedeflenen grup bireylerinin sorunları üstlenme istekleri var oldukça, hiçbir sorunun çözümsüz kalmayacağı bilgisi ortaya çıkar.

Yeteneklerin Aktarılması:

‘Eğitim ‘ sözcüğünün ortodoks çevrelerde anlamı çoğunlukla aktarılacak unsurun vasıf ve yetenekler olduğunu varsayar. Bu da eğitim veren kişi ile eğitim alan kişinin yeteneklerini paylaştığı anlamına geliyor. Toplum yönetiminde kullanılan ‘eğitim ‘ sözcüğü ise yetenek aktarımı olgusunu ayrı tutmamakla beraber ,diğer bazı unsurların üzerinde daha çok durmaktadır.

Marangozluk ve taş işçiliği gibi el becerisi gerektiren bazı yetenekler toplum için faydalıdır ancak çoğu toplumda bulunması imkansız olan mesleklerden değildir. Gerekli olan yetenekler; mobilizasyon yetenekleri,planlama, kaynak tanımlama,toplum önceliklerinin ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, proje tasarlanması, teklif hazırlanması, kayıt tutulması, basit projelerin muhasebelerinin tutulması ve finansal raporlama gibi vasıflardır. Toplum yönetimi eğitiminin başlıca amaçlarından bir tanesi bu yönetimsel vasıfların aktarılmasının sağlanmasıdır.

Teşvik :

Bireylerin,dış kaynaklardan yardım gelmesini umarak sadece beklemeleri yerine kendi kendileri için davranmalarını sağlayacak cesaret duygusu, bu kişilere içerisinde bulundukları durumu değiştirme ve daha iyi hale getirme hakları ve yetenekleri (hatta görevleri) olduğunu belirtmek ile sağlanır.

Kendi özvarlıkları ve takdir edilesi özellikleri hakkında bilgilendirilir ve başarıları için tebrik edilirerek, yüceltilirler ama asla eleştirilmezler. Bu şekilde uygulanan cesaretlendirici davranışlar bireylerin tavırları üzerinde olumlu etki yaparak, onların kendileri için daha istekli davranmalarını ve toplumları için daha fedakar şekilde hareket etmelerini sağlar.

Bir toplum grubu cesaretlendirildiğinde,daha güçlü hale gelir. (Bakınız: Elements of Community Strengthening).

Ve son olarak:

Mobilizasyon ve Organizasyon:

Aksiyon alabilme özelliği bir toplumun kuvvetlenmesini sağlayan önemli bir unsurdur. Bazı yapıların ( örn.başkan, başkan yardımcısı, hazinedar ve sekreter gibi) kurulması başlıbaşına bir aksiyon değildir, bu tip yapılar toplumun aksiyon almasını sağlayan yöntemlerdir. Mobilizasyon demek,hareket etmek demektir, birşeyin yapılmasını sağlamak demektir. Yönetim eğitiminde birşeyin etkili olarak yapılmasını organize etmek çok önemlidir.

Bu metodoloji çeşitli kaynaklardan oluşan tekniklerin birleşmesinden oluşur, 1) işçi sendikası organizasyonu ve 2) yüksek seviye kurumsal yönetici idari eğitimi gibi. Her iki kaynağın hedefinde bireysel vasıf aktarımı yerine grup oluşturma ve kapasite arttırma & etkililik organizasyonu yer almaktadır. (Karar verme mercii organizasyonu ile aksiyon alma organizasyonu arasındaki ayırtedici farkılılık için Organizasyon eğitim modülüne bakınız. (Organizasyon).

Eğitim alan kişiler sadece bilgi ve yetenek özümseyen öğrenciler değillerdir. Bu kişiler halihazırda varolan bir organizasyonun veya eğitim sonucunda oluşturulacak olan yeni bir organizasyonun parçasıdır. Seanslarda ‘beyin fırtınası ‘ gibi teknikler kullanılmaktadır.

(Bakınız: Beyin fırtınası teknikleri ). Beyin fırtınası teknikleri katılımcıların grubun hedef ve amaçlarına ulaşmalarını ve 1) karar verme 2) aksiyon alma gibi etkili davranışlar için organize olmalarını sağlar. Eğitimin getirisi sadece daha bilgili ve yetenekli öğrenciler ortaya çıkarmak değil aynı zamanda organize olabilen ( tekrar organize olabilen) ve aksiyon almak için mobilize olabilen katılımcılar ortaya çıkarmaktır.

Toplum yönetimi eğitimi bu unsurları toplumu güçlendirme ve yetkilendirme için uyarlamıştır. Yönetim Eğitimi alanında mobilizasyon ve organizasyon'un daha detaylı açıklaması için. Bakınız: Yönetim Eğitimi.

––»«––

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Dizaynını Yapan Lourdes Sada
––»«––
Son Yenilenme: 14.05.2012


 Ana Sayfa

 Mobilizasyon