Strona Główna
 Mobilizacja
Tłumaczenia:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Српски / Srpski
Tiếng Việt
اردو / Urdu

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

SZKOLENIE JAKO MOBILIZACJA

napisał Phil Bartle, PhD

Przetłumaczone przez: Ewa Busz


Broszura Instruktażowa

Umacnianie metodologii zarządzania społecznością zawiera w sobie techniki rozwoju społecznego oraz szkolenie z dziedziny zarządzania.

Nasze Specjalne Znaczenie Słowa "Szkolenie":

Słowo "szkolenie" często jest rozumiane wyłącznie jako przekazywanie umiejętności uczniom. Zachęta jest widziana w takim rozumieniu jako coś peryferycznego. W szkoleniu z zarządzania społecznością, ma ona o wiele większą rolę w zmniejszeniu ubóstwa i kształtowaniu możliwości. Zawiera w sobie również mobilizowanie grupy do podjęcia działania i  organizowania się, aby zwiększyć swoje możliwości i siłę.

Główne elementy szkolenia w tym szczególnym znaczeniu zawierają:
  • Podnoszenie Świadomości;
  • Zapewnienie Informacji;
  • Przekazanie Umiejętności;
  • Stymulacja lub Zachęcenie;
  • Mobilizacja; oraz
  • Organizowanie.

To właśnie te dwa ostatnie elementy sprawiają, że szkolenie to jest szczególne; szkolenie JAKO mobilizacja, a nie tylko szkolenie O mobilizacji.

Podnoszenie Świadomości:

Szkolenie jest wykorzystywane jako metoda do podniesienia świadomości społecznej o problemie, np. różnice płci, dbanie o środowisko, rewolucyjny wniosek, że ubóstwo nie jest po prostu wolą Boga lub Przeznaczeniem, ale może zostać zmienione, jeśli ludzie są gotowi podjąć odpowiednie kroki.

Uwrażliwienie na pewne sprawy podczas szkolenia z zarządzania zawiera również danie do zrozumienia grupom docelowym, że nie jesteśmy instytucją charytatywną, na której będą polegać, ale że dostarczamy szkolenie, które pomoże im pomóc samym sobie.

Zapewnienie Informacji:

Efektem zwiększenia świadmości jest lepsze zrozumienie problemów (np. że istnieje nierówność płci utrudniająca rozwój), szkolenie więc uzupełnia rezultat, poprzez dostarczenie informacji, że istnieją rozwiązania ich problemów tak długo, jak docelowe grupy uczetników są gotowe zmierzyć się z nimi.

Przekazanie Umiejętności:

Tradycyjne zaczenie "szkolenia", często zakłada tylko naukę jakichś umiejętności. Oznacza to, że trener dzieli się swoją wiedzą z uczniami. Szczególne znaczenie społecznościowego szkolenia z zarządzania nie wyklucza naukę umiejętności, po prostu bardziej uwypukla inne elementy.

Podczas gdy praktyczne umiejętności, takie jak stolarstwo i murarsto są użyteczne, to nie istnieje również zapotrzebowanie na nie. To co jest potrzebne, to umiejętności w mobilizacji, w planowaniu, identyfikowaniu zasobów, oszacowaniu jakie umiejętności są najważniejsze dla społeczności, w tworzeniu projektu, w pisaniu wniosków, prowadzenie rejestrów, w prostej rachunkowości, nadzorowaniu postępu, sprawozdaniach i ich pisaniu oraz w sprawozdaniach finansowych (rachunkowości). Przekazanie tych umiejętności jest jednym z głównych celów społecznego szkolenia z zarządzania.

Stymulacja:

Zachęcanie ludzi, by działali na swój własny rachunek, a nie tylko by mieli nadzieję i czekali na zewnętrzną pomoc, jest wykonalne poprzez uświadomienie grupom do których się zwracamy, że mają oni prawo (a nawet obowiązek) i możliwości, by zmienić swoją rzeczywistość.

Są one poinformowane o swoich zaletach i możliwościach, nie są krytykowane i są wychwalane i zauważane są ich osiągnięcia. To zachęcanie wpływa na ludzkie nastawienie, czyni ludzi bardziej chętnymi by działać samodzielnie i altruistycznie dla dobra ich własnych społeczności.

Gdy społeczność lub grupa jest podniesiona na duchu, jest silniejsza. (Zobacz stronę Elementy Społecznego Umacniania).

I zwłaszcza:

Mobilizacja i Organizowanie:

Ważnym elemenetem tego, by społeczność była umocniona jest to, by zaangażowała się w działanie. Proste tworzenie pewnych struktur (np. z przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, księgowym i skeretarką), nie jest akcją samą w sobie, takie struktury są po to, by zorganizować społeczeństwo do działania. Mobilizacja oznacza ruch; sprawienie, by coś zostało zrobione. Organizowanie, by było to coś zrobione skutecznie, jest ważne w szkoleniu z zarządzania.

Jest to metodologia, która łączy w sobie techniki z różnych źródeł, (1) organizacji związków zawodowych, oraz (2) szkolenia zarządzania rad wykonawczych wyższego szczebla. Obie są skierowanie w kierunku szkolenia nie indywidualnych osób, ale grup i organizowanie ich do zwiększenia możliwości i efektywności. (Aby zauważyć różnicę pomiędzy organizowaniem się dla podejmowania decyzji a organizowaniem się do działania, zobacz moduł szkoleniowy Organizowanie).

Osoby uczestniczące w szkoleniu nie są tylko studentami zdobywającymi nowe umiejętności i wiedzę. Są uczetnikami, którzy już są częścią organizacji, lub będą w niej w przyszłości, dzięki sesjom szkoleniowym. Seseje te używają takich technik jak "Burza Mózgów"

(Zobacz stronę: Techniki Burzy Mózgów) by wydobyć z uczestników cele i powody istnienia grupy, i najskuteczniejsze sposoby do zorganizowania grupy dla (1) podejmowania decyzji, oraz (2) działania. Efektem takiego treningu nie są tylko lepiej poinformowani i wyszkoleni ludzie, ale uczestnicy, którzy są zorganizowani (lub zreorganizowani) i zmobilizowani do działania.

Szkolenie z dziedziny zarządzania zaadoptowało te metody do umacniania społeczności. Zobacz stronę Szkolenie z Dziedziny Zarządzania które dogłębniej tłumaczy mobilizację i organizacyjne aspekty szkolenia z zarządzania.

––»«––

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2011

 Strona Główna

 Mobilizacja