Αρχική σελίδα
 Παρακολούθηση

Μεταφάσεις

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ

Αφού γίνουν οι παρατηρήσεις

από τον Φιλ Μπαρτλ, PhD

μετάφραση από τη Ναυσικά Μπουρμά


Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Πως να γράψετε την αναφορά των παρατηρήσεων και η ανάλυση

Ενώ το έγγραφο αυτό εστιάζει στην αναφορά των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν κατά την παρακολούθηση, η επόμενη ενότητα, Γράφοντας την Αναφοράαναφέρεται πιο λεπτομερώς στη σύνταξη της αναφοράς.

Η αναφορά είναι μια σημαντική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του έργου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και το προϊόν των δραστηριοτήτων, και όχι μόνο τις δραστηριότητες, και κατανέμεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων του έργου.

Στην περίπτωση του έργου κατασκευής σχολείου, η υποβολή εκθέσεων δεν τελειώνει αναφέροντας τον αριθμό των φορών που η κοινότητα συναντήθηκε για να κάνει τα τούβλα και να οικοδομήσει τα τείχη του σχολείου, αλλά αναφέρει επίσης τον αριθμό των τούβλων και των τοίχων του σχολείου που κατασκευάστηκαν συν τη διαδικασία μέσω της οποίας ολοκληρώθηκε.

Σε έργα της κοινότητας, η υποβολή εκθέσεων πραγματοποιείται κυρίως μέσω δύο τρόπων: προφορική και γραπτή.

Προφορική Πληροφόρηση:

Αυτή είναι μια διαδικασία όπου η αναφορά γίνεται από το στόμα. Είναι ο συχνότερος τρόπος για την κοινοποίηση. Τα μέλη της κοινότητας μπορούν ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά να επικοινωνήσουν με άλλους στα λόγια.

Τα πλεονεκτήματα της προφορικής αναφοράς είναι:

 • Η δυνατότητα για ένα ευρύτερο μέρος της κοινότητας να συμμετάσχει.. Many community members especially in rural areas are illiterate and cannot write. Those that can write find the writing of reports time and resource consuming which makes them reluctant to document all the information acquired during project monitoring.
 • Clarity and timely distribution of informationΗ λεκτική αναφορά γίνεται πάντα αμέσως μετά το συμβάν. Αυτό καθιστά τις πληροφορίες που προκύπτουν από τη διαδικασία να είναι σχετικά έγκυρες, αξιόπιστες και ενημερωμένες από ότι οι πληροφορίες που είναι καταγεγραμμένες. Οι άνθρωποι που δίνουν τις εκθέσεις, έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με την κοινότητα και να πάρουν άμεση απάντηση. Αυτό βοηθά στη λήψη αποφάσεων.
 • Χαμηλό κόστοςΗ προφορική αναφορά μειώνει σημαντικά το χρόνο και άλλες πηγές που χρησιμοποιούνται κατά την αναφορά.

Οι προκλήσεις της προφορικής αναφοράς είναι:

 • Λανθασμένη αναφορά. Some community members may deliberately disseminate wrong information verbally to protect their interests. Verbal reporting is so tempting because a person reporting knows that no body will disqualify the reports. In other cases the people giving the information are not given the time to think through the responses.
 • Storage, replication and consistency Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της προφορικής υποβολής εκθέσεων οι πληροφορίες δεν είναι ούτε τεκμηριωμένες ούτε καταγράφονται, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν και να ανακτηθούν για περαιτέρω χρήση. Αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται μόνο στο μυαλό των ανθρώπων που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου. Αυτό ως εκ τούτου καθιστά δύσκολο το να μοιραστούν οι πληροφορίες με ανθρώπους πέρα από την κοινότητα, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα άτομα που γνωρίζουν τις πληροφορίες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να τις αποκαλύψοθν. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι επίσης πιθανό να είναι συνεπής, ιδίως σε περιπτώσεις όπου προηγούμενες πληροφορίες χρειάζονταιι για να δημιουργηθούν νέα δεδομένα.

Γραπτή Αναφορά:

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, είναι σημαντικό να υποβληθεί έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων όχι μόνο τις δραστηριότητες. Γράψτε ό, τι παρατηρείτε, μαζί με τις εκθέσεις αναθεώρησης των τεχνικών ανθρώπων.

Τα πλεονεκτήματα της γραπτής αναφοράς είναι:

 • Δίνουν αξιόπιστες πληροφορίες για διοικητιές διαδικασίες (Οι γραπτές αναφορές μπορούν να επαναελεγχθούν με τον καιρό μαζί με άλλες πληροφορίες για να ελεγχεί η εγκειρότητα τους)
 • Βοηθούν στην απόκτηση πληροφοριών από τους τεχνικούς ανθρώπους; και
 • πο αναφορές που γράφονται είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν.

Οι προκλησεις των γραπτών αναφορών είναι:

 • Η μερα με τη μέρα σύνταξη κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του έργου πάντα αγνείται; και
 • Η τεκμηρίωση των εκθέσεων είναι πολύ δαπανηρή τόσο σε χρόνο και όσο και σε χρήμα.

Βλέπε Επίπεδα Παρακολούθησης = για μια εξήγηση των επιπέδων που χρησιμοποιούνται εδώ.Η Ουγκάντα χρησιμοποιεί: 1 = χωριό, 2 = ενορία, 3 = υποκομητεία, 4 = κομητεία και 5 = περιοχή.

Εκθέσεις των ρόλων των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων:

Επίπεδο Κοινότητας:

Επιτροπέ του Έργου:

 • Σχεδιασμός και δημοσιοποίηση (σε συνεργασία με τους ακτιβιστές) για την υλοποίηση του έργου και το πρόγραμμα εργασίας για τους, Ενοριακή Επιτροπή Ανάπτυξης, Τοπικά Συμβούλια και την κοινότητα;
 • Μεταγλωττίστε και κοινοποιείστε την προβολή των μηνιαίων εκθέσεων προόδου των έργων για την Ενορία Επιτροπή Ανάπτυξης, τα Τοπικά Συμβούλια των χωριών και το ενοριακό επίπεδο και τους βοηθούς της Κοινοτικής Ανάπτυξης και;
 • Κρατήστε το αρχείο έργου (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων εργασίας, εκθέσεις παρακολούθησης και όποιες άλλες ειδικές πληροφορίες του έργου) για κάθε έργο.

Κοινοτικοί Ακτιβιστές:

 • Ετοιμάστε τις αναφορές για το τη διαδικασία του έργου στο επίπεδο του χωριού και ώστε αντίγραφα στην Ενοριακή Επιτροπή Ανάπτυξης και στους Βοηθούς της Κοινοτικής Ανάπτυξης;
 • Συλλέξτε και δώστε αναφορές για την κοινότητα και για συγκεκριμένους ανθρώπους μέσα στην κοινότητα; και
 • δώστε αναφορές για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έγιναν στην κοινότητα.

Ενοριακές Επιτροπές Ανάπτυξης:

 • Ενημερώστε για τα για τα έργα στν ενορία στην κοινότητα στη συνάντηση του τοπικού συμβουλίου;
 • Δώστε αναφορά στην κοινότητα και στους βοηθούς της κοινοτικής ανάπτυξης για τις πηγές και το πως χρησιμοποιούνται σε κάθε έργο;
 • Δώστε μία ετήσια αναφορά στους βοηρούς κοινοτικής ανάπτυξης για τους βασικούς εμπλεκόμενους στα κοινοτικά έργα.

Τοπικό συμβούλιο ένα και δύο:

 • Γράψτε τα πρακτικά του Συμβουλίου και των συναντήσεων των στελεχών για τις αποφάσεις της διαχείρισης και της χρήσης τους, από την υπο-κομητεία, επαρχία και τις εθνικές ομάδες.

Υπο-κομητεία και περιφερειακό επίπεδο:

Βοηθός κοινοτικής ανάπτυξης

 • Δίνει μία μηνιαία περίληψη της πορείας του έργου στην περιφέρεια;
 • Αναφορά στο επίπεδο και στις πράξεις των κοινοτικών ακτιβιστών, επιτροπές του έργου και ενοριακών επιτροπών ανάπτυξης;
 • Δίνει την περίληψη της εκπαίδευσης που έχει γίνει από και προς τους ακτιβιστές;
 • Δίνει αναφορά για τους βασικούς συνεισφορείς στα έργα της κοινότητας προς την περιφέρεια.

Υπεύθυνος Κοινοτικής Ανάπτυξης (Συντονιστής Περιφέρειας):

 • Δίνει μηνιαία περίληψη της περιφερειακής πορείας στο εθνικό γραφείο.

Εθνικό Γραφείο:

Εθνικός Συντονιστής:

 • Υποβάλλει εξάμηνες εκθέσεις προόδου που συμβαίνουν στη χώρα, στην εθνική συντονιστική επιτροπή, το υπουργείο και τους δωρητές;
 • Ετοιμάζει στην επικαιροποίηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου και των αποτελεσμάτων και υποβάλλει αντίγραφα σε κάθε περιοχή, οι οποίοι με τη σειρά της κοινοποιεί την έκθεση στιςυπο-κομητείες και ενορίες.
 • Υποβάλλει την αναφορά ΠΑΕΑ (Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές) δύο φορές το χρόνο για τη δύναμη και τις αδυναμίες του σχεδιασμού του έργου στο υπουργείου και τους χορηγούς. Συμπεριλάβετε κακές και καλές εμπειρίες εφαρμογής. Μπορεί να είναι μέρος της εξάμηνης έκθεσης;
 • Συλλέγει και δημοσιοποιεί έρευνα και ποιοτικές διαπιστώσεις κάθε φορά που διεξάγονται οι εν λόγω μελέτες.
––»«––

Εργαστήριο Συγγραφής της Έκθεσης


Εργαστήριο Συγγραφής της Έκθεσης

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 29.01.2012

 Αρχική Σελίδα

 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση