Αρχική Σελίδα

Μεταφράσεις:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Άλλες Σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Ιστοσελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Κείμενα Γενικής Χρήσης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Μία Μεθοδολογία Εκπαίδευσης για την Αυτοδιαχείριση των Κοινοτήτων

απο τον Δρ. Phil Bartle

μετάφραση Αποστολία Γουγούση


Περίληψη:

Αυτό το κείμενο-κλειδί και τα ακόλουθα εξηγούν το σκοπό και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης κοινοτήτων χαμηλών εισοδημάτων και κοινοτικών ομάδων πάνω στη διαχείριση, που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση αυτών των κοινοτήτων ώστε να πετύχουν τη δική τους, αυτοκατευθυνόμενη ανάπτυξη.

Στην κοινότητα δε θα πρέπει να παρέχονται πόροι. Αυτό δημιουργεί εξάρτηση στις δωρεές που έρχονται απο έξω. Θα έπρεπε στην κοινότητα να δίνεται ενθάρρυνση και συμβουλές για το πως να αποκτήσει η ίδια τους πόρους.Αυτό περιλαμβάνει φροντίδα για εκπαίδευση πάνω στη διαχείριση που σκοπό έχει να ενδυναμώσει την ικανότητα των κατοίκων να λαμβάνουν αποφάσεις, να αναζητούν πόρους και να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της κοινότητας.

Η εκπαίδευση πάνω στη διαχείριση αναπτύχθηκε αρχικά με σκοπό να ενισχύσει τις κερδοσκοπικές εταιρίες, επειδή έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη δυνατοτήτων που ξεπερνά την απλή απόκτηση ικανοτήτων απο τα άτομα. Ακολούθως, οι κοινότητες μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικές, και συνεπώς πιο δυνατές.(αν ενισχυθούν) απο τα συλλογικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης πάνω στη διαχείριση,

Εικόνα 1: Κοινοτική Συνάθροιση;
Ενημερώνοντας:


Εικόνα 1, Κοινοτική Συνάθροιση, Ενημερώνοντας

Σημείωση: Για να αντιγράψετε και να κατεβάσετε κάθε εικόνα απο το σύνδεσμο URL, κάντε κλικ πάνω σε αυτήν και επιλέξτε "Αποθήκευση Εικόνας ως" στο εμφανιζόμενο μενού. Δείτε επίσης Απεικονίσεις του Κύκλου Ενδυνάμωσης της Κοινότητας , Απεικονίσεις Καταστροφής, Απεικονίσεις Παραγωγής Εισοδήματος και Επιπλέον Απεικονίσεις για όλη τη σειρά χωρίς κείμενα. Μπορείτε να κατεβάσετε τις εικόνες απο εκεί ώστε να δημιουργήσετε το δικό σας εκπαιδευτικό υλικό.

Κείμενο:

7. Και μετά τί;

Η Βιώσιμη Κοινοτική Ανάπτυξη είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος. Ένα κοινοτικό σχέδιο θα πρέπει να αποτελεί μόνο την αρχή μίας κοινωνικής διαδικασίας.

Ο εκπαιδευτής της κοινοτικής διαχείρισης θα πρέπει να ενθαρρύνει τα μέλη να εκμεταλλεύονται την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σχεδίου ώστε να αποφανθούν για της έναρξης ενός νέου και να δίνουν το έναυσμα για μία μακρόχρονη αναπτυξιακή διαδικασία. Καθώς η άμεση επιδίωξη μιας κοινότητας μπορεί να είναι η κατασκευή, η εξάπλωση ή η επισκευή των εγκαταστάσεων των ανθρώπινων οικισμών, ο στόχος του εκπαιδευτή της κοινοτικής διαχείρισης, όπως αυτός του εμψυχωτή είναι η αύξηση των δυνατοτήτων, η ενδυνάμωση και η βιώσιμη αυτοδυναμία της κοινότητας.

Ο εκπαιδευτής διαχείρισης, όπως και ένας εμψυχωτής, χρησιμοποιεί την επιθυμία μιας κοινότητας για εγκατάσταση ως ένα κίνητρο για την ενδυνάμωση αυτής της κοινότητας. Η εκπαίδευση διαχείρισης δεν αποτελεί μια σειρά επίσημων μαθημάτων που απλά μεταλαμπαδεύουν γνώσεις διαχείρισης στους μαθητευόμενους. Συμβάλλει απο κοινού με την κινητοποίηση και την οργάνωση στην προσπάθεια μιας κοινότητας να δράσει ώστε να βοηθηθεί η ίδια στο να γίνει πιο ικανή στην λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξή της και να επηρεάσει την ίδια της μοίρα.

––»«––

Εικόνα 18: Ολοκλήρωση Σχεδίου;
Τελετή και Εορτασμός:


Εικόνα 18: Ολοκλήρωση, Τελετή και Εορτασμός

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 22.06.2012

 Αρχική σελίδα