Αρχική Σελίδα

Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Άλλες Σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Ιστοσελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Κείμενα Γενικής Χρήσης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εκπαίδευση Διαχείρισης στο ΠΚΔ (Πρόγραμμα Κοινοτικής Διαχείρισης)

Εκπαίδευση για Ενδυνάμωση.Μια Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Διαχείρισης για τις Κοινότητες

απο τον Δρ. Phil Bartle

μετάφραση Αποστολία Γουγούση


4. Εκπαίδευση Διαχείρισης στο ΠΚΔ (Πρόγραμμα Κοινοτικής Διαχείρισης)

Ενώ τα πρώτα τρία κεφάλαια αυτής της μεθοδολογίας ασχολήθηκαν με τις αρχές της εφαρμογής της εκπαίδευσης διαχείρισης στην ενδυνάμωση των κοινοτήτων χαμηλών εισοδημάτων, αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πιο λεπτομερώς την εφαρμογή της μεθοδολογίας στο Πρόγραμμα Διαχείρισης των Κοινοτήτων.

Όταν συναντούμε τους αρχηγούς και τα μέλη της κοινότητας, πολλοί λένε, "Ω ναι, όλοι γνωρίζουμε σχετικά με την κοινοτική συμμετοχή. Απλά φέρτε μας τα φύλλα για την σκεπή (ή τους σωλήνες) και θα χτίσουμε την κλινική (ή το σύστημα ύδρευσης)." Κάποιοι απαντούν με δυσπιστία όταν λέμε "Όχι."

Τους εξηγούμε οτι όταν αναμένουμε τη συμμετοχή τους, σημαίνει οτι πρέπει να συμμετέχουν στην

  1. κινητοποίηση όλων των μελών της κοινότητας,
  2. στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα έργα που θα επιλεγούν κατα προτεραιότητα,
  3. στο σχεδιασμό των έργων,
  4. στην επιλογή ανάμεσά τους των μελών της εκτελεστικής επιτροπής,
  5. στο άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού για το έργο,
  6. στην αγορά των δικών τους οικοδομικών υλικών,
  7. στην οργάνωση της ανάληψης έργων αυτοβοήθειας,
  8. στη διατήρηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων,
  9. στην παρακολούθηση και την υποβολή αναφορών στους ίδιους και σε εμάς.

Τους λέμε οτι μπορούμε να τους παρέχουμε εκπαίδευση πάνω στη διαχείριση, και ότι η οικονομική μας συμβολή προς αυτούς εξαρτάται απο την εκμάθηση καλής διαχείρισης απο μέρους τους, πχ πως να γράφουν σωστές προτάσεις, πως να ανοίγουν έναν τραπεζικό λογαριασμό και να διαμορφώνουν ένα διαφανές λογιστικό σύστημα.

Ξεκαθαρίζουμε (επαναλαμβάνοντας τους εαυτούς μας) οτι δε δίνουμε υποσχέσεις. Δε θα συνεισφέρουμε στα κοινοτικά έργα παρά μόνο εαν οι προτάσεις τους γίνουν αποδεκτές και υπογραφεί μια σύμβαση. Ο σχεδιασμός του έργου (και της πρότασης) και η σύμβαση συνιστούν απο κοινού το επίκεντρο της εκπαίδευσής μας στην κοινοτική διαχείριση, που θα γίνει πιο ξεκάθαρη παρακάτω.

Εικόνα 10.Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Εκμάθηση Ικανοτήτων Διαχείρισης:


Εικόνα Δέκα. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Εκμάθηση Ικανοτήτων Διαχείρισης.

4.1. Η Επιλογή Έργου απο την Κοινότητα:

Όταν συμφωνούμε να παρέχουμε στην κοινότητα κάποια εκπαίδευση διαχείρισης, ξεκινούμε εξασφαλίζοντας οτι όλα τα μέλη της κοινότητας είναι παρόντα όταν η απόφαση για την επιλογή του έργου θα ληφθεί. Δίνουμε έμφαση στο οτι το έργο δε θα πρέπει να αποτελεί την επιθυμία ορισμένων ισχυρών και μορφωμένων μελών της κοινότητας, και δεν μπορεί να είναι αντικείμενο απόφασης μόνο των αρσενικών μελών, ή μιας εθνολογικής ομάδας (σε πολυεθνικές κοινότητες).

Υπογραμμίζουμε οτι οι γυναίκες, οι νέοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι φτωχοί άνθρωποι πρέπει να αναγνωριστούν ως μέρος του συνόλου της κοινότητας και πρέπει να συμμετέχουν στις αποφάσεις για το ποιό έργο θα αναληφθεί. Η οργάνωση της κοινότητας συντελείται μέσω των (ΠΔΚ) Περιφερειακών μας Συντονιστών που εδρεύουν στις Επιτροπές Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω των τοπικών αρχηγών στην επίσημη δομή του Τοπικού Συμβουλίου, μέσω των Κεντρικών και Περιφερειακών Κυβερνητικών αξιωματούχων και μέσω των "κινητοποιητών" που εργάζονται αφιλοκερδώς (μέλη της κοινότητας στα οποία δίνονται περιστασιακά επιδόματα εκπαίδευσης και άλλες συμβολικές πρωτοβουλίες).

4.2. Εκτιμώντας τις Ανάγκες και τις Προτεραιότητες της Κοινότητας:

Υπάρχει μια λογική ακολουθία: απο την ενημέρωση, στην κοινοτική κινητοποίηση, τον προσδιορισμό των κύριων προβλημάτων, την εκτίμηση των πιθανών πόρων και περιορισμών, τη δημιουργία στρατηγικών και την επιλογή μίας, την εφαρμογή των δράσεων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και πάλι απο την αρχή. Πριν μια κοινότητα αποφασίσει σε ποιό έργο θα δώσει προτεραιότητα (ή ποιό πρόβλημα θα λύσει πρώτο) είναι χρήσιμο να εξετάσουμε την κοινότητα με ψυχραιμία ώστε να καθορίσουμε την παρούσα κατάσταση.

Ποιά είναι τα περιουσιακά στοιχεία και ποιές οι οφειλές της κοινότητας;

Το Πρόγραμμα της Κοινοτικής Διαχείρισης υποστηρίζει τη χρήση της συμμετοχικής εκμάθησης σε μια διαδικασία όπου οι κοινοτικοί εργαζόμενοι και τα μέλη της κοινότητας δουλεύουν μαζί για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν και να αναλύσουν την τωρινή κατάσταση στην κοινότητα.

4.3. Ανάγκη για το Σχεδιασμό ενός Κοινοτικού Έργου:

Όταν η επιλογή ενός έργου (χτίσιμο κλινικής, επέκταση έργων ύδρευσης, κατασκευή σχολικών αιθουσών, γέφυρα πεζών, ο,τιδήποτε) γίνεται, εξηγούμε οτι η κοινότητα πρέπει να προετοιμάσει και να υποβάλλει μια πρόταση έργου βασισμένη σε έναν καλό σχεδιασμό του έργου.Οφείλουν να αποφασίσουν τι πρέπει να γίνει, πόσο θα κοστίσει κάθε μέρος, απο που θα αντλήσουν τους πόρους και πολλά άλλα στοιχεία σχεδιασμού.

Επισημαίνουμε σε αυτούς οτι η επιλογή ενός έργου μπορεί να παραμείνει ευσεβής πόθος μέχρι να γίνουν ακριβείς και συγκεκριμένοι και να πουν πόσο ακριβώς, που, πότε και πως θα υλοποιηθεί. Και αυτό το αποκαλούμε εκπαίδευση διαχείρισης και τους προσφέρουμε συμβουλές και προτάσεις, αλλά πάντοτε τονίζοντας οτι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται απο τα μέλη της κοινότητας (ως σύνολο), και όχι απο εμάς.

4.4. Καταιγισμός Ιδεών και Επιλογή Προτεραιοτήτων:

Μια σημαντική τεχνική διαχείρισης που περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση διαχείρισης είναι ο" Καταιγισμός Ιδεών."

Το σημείο κλειδί της συνεδρίας είναι για τους συμμετέχοντες, κάτω απο τις οδηγίες ενός παράγοντα διευκόλυνσης, να αναστείλουν όλες τις αποφάσεις και την κριτική με σκοπό να φέρουν στο φώς όλες τις πιθανές στρατηγικές (ακόμη και τις πιο ανόητες) και έπειτα να επιλέξουν την πιο κατάλληλη.

Όταν ο καταιγισμός ιδεών αναπτύχθηκε για να προωθήσει την ομαδικότητα ανάμεσα στις ομάδες ανώτερης εταιρικής διαχείρισης, αποκαλύφθηκε οτι μπορεί επίσης καλά να εφαρμοστεί και στις κοινοτικές ομάδες με σκοπό τον προσδιορισμό των κοινοτικών προβλημάτων, την επιλογή αυτού που πρέπει να λυθεί πρώτο, τον εντοπισμό πόρων, τη δημιουργία πιθανών στρατηγικών και την επιλογή της πιο κατάλληλης ανάμεσα σε αυτές. Η συνεδρίες καταγισμού ιδεών πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πολλαπλά στάδια της διαδικασίας, και οι παράγοντες διευκόλυνσης θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι στο χειρισμό τους, και τα μέλη της κοινότητας καλά ενημερωμένα σχετικά με το πως διεξάγονται οι συγκεκριμένες συνεδρίες.

Στην επιλογή των προτεραιοτήτων ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές, ο καταιγισμός ιδεών μπορεί να συμβάλλει στο να βοηθηθούν τα μέλη της κοινότητας να αναπτύξουν ένα αίσθημα "κτήσης" πάνω στην επιλεγμένη δραστηριότητα. Είναι σημαντικό η κοινότητα, όχι ο παράγοντας διευκόλυνσης, να πάρει αποφάσεις πάνω στο ποιές δράσεις πρέπει να επιλεγούν έναντι άλλων. Ο παράγοντας διευκόλυνσης, καθορίζει τη δομή της συνεδρίας, και εξασφαλίζει οτι οι βασικοί κανόνες ακολουθούνται (ειδικά ο κανόνας "καμία κριτική") αλλά αντλεί τις ιδέες και τις αποφάσεις απο τους συμμετέχοντες και τους υπενθυμίζει οτι είναι οι κοινές τους αποφάσεις που αποκαλύπτονται.

4.5. Σχεδιάζοντας ένα Σχέδιο ή μια Δραστηριότητα της Κοινότητας:

Ενώ μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών μπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσμα την επιλογή του κοινοτικού σχεδίου και το σχεδιασμό του περιγράμματος, πιο λεπτομερής σχεδιασμός είναι αναγκαίος προκειμένου να επιτευχθεί χρηματοδότηση απο περισσότερους δωρητές.

Το σχέδιο έργου θα πρέπει να είναι απλό και κατανοητό. Μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια γραπτή πρόταση (δείτε παρακάτω). Το ουσιαστικά στοιχεία της πρότασης, πρώτα η επιλογή του σχεδίου και έπειτα το πως θα διεκπεραιωθεί, απο ποιόν και πότε, πρέπει το καθένα να εγκριθεί απο το σύνολο της κοινότητας. Αυτοί που εκλέγονται για να προετοιμάσουν το σχέδιο θα πρέπει όχι μόνο να το γράψουν, αλλά και να εξασφαλίσουν, σε μια συνάντηση της κοινότητας, οτι όλα τα μέλη κατανοούν τις λεπτομέρειες.

Εικόνα 11: Εκπαίδευση: Σεμινάριο για Συγγραφή Αναφοράς


Εικόνα Έντεκα. Εκπαιδευτική Συνεδρία. Σεμινάριο για Συγγραφή Αναφοράς

4.6. Γράφοντας μία Πρόταση Έργου για την Κοινότητα

Θυμηθείτε οτι ο ρόλος τους παράγοντα διευκόλυνσης είναι αυτός του προωθητή της αυτοδυναμίας της κοινότητας. Ο παράγοντα διευκόλυνσης δε πρέπει να γράφει την πρόταση. Ο παράγοντας διευκόλυνσης μπορεί να καθοδηγήσει τους εκπροσώπους της κοινότητας (πχ τον ανώτερο διοικητή του Οργανισμού με Βάση την Κοινότητα) ως προς το πως να γράψουν την πρόταση. Τεχνικές για τη συγγραφή της πρότασης περιλαμβάνονται στο κείμενο, Προτάσεις για Χρηματοδότηση, Οδηγίες (Πως να πάρετε χρήματα απο οργανισμούς-δωρητές)

Η πρόταση αποτελεί ένα αίτημα για οικονομική βοήθεια για την υλοποίηση ενός έργου. Η πρόταση δεν αποτελεί μια "λίστα για αγορά" των αναγκαίων πραγμάτων.

Η πρόταση πρέπει να αιτιολογεί κάθε αντικείμενο στη λίστα, έτσι ώστε ο δωρητής να αποφασίσει αν επιθυμεί να παρέχει μερικά ή όλα αυτά τα αντικείμενα. Οι εισηγητές θα πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς τι θέλουν να κάνουν με αυτά τα αντικείμενα, και γι'αυτό το λόγο πρέπει να σχεδιάσουν ένα έργο που θα υλοποιεί αυτό που θέλουν να πετύχουν.

Μία πρόταση έργου πρέπει να αποτελεί ένα ειλικρινές έγγραφο "πωλήσεων". Η δουλειά του είναι να ενημερώσει και να πείσει. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως χώρος για κήρυγμα, για περιαυτολογία ή για εξαπάτηση. Αν η κοινότητα είναι πεπεισμένη οτι αποτελεί καλή ιδεά και πρέπει να υποστηριχθεί, η πρόταση έργου της πρέπει να το αναφέρει ειλικρινώς στους ιθύνοντες που θα ζυγίσουν τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με άλλες δεσμευσεις για δωρεές.

Θα πρέπει να υποδεικνύει με ξεκάθαρο τρόπο πως και πότε το έργο θα λήξει, ή θα γίνει αυτοσυντηρούμενο. Οι προτάσεις πρέπει να είναι προσεγμένες και συγκεκριμένες, κατα προτίμηση τυπογραφημένες και απαλλαγμένες απο άχρηστες πληροφορίες. Οι περισσότεροι δωρητές ψάχνουν για ένα βαθμό τοπικής πρωτοβουλίας στην πρόταση έργου, για χρήση των διαθέσιμων μέσα στην ίδια τη χώρα πόρων και για τα σχέδια εκείνα που θα κάνουν το έργο αυτοσυντηρούμενο μόλις η αρχική χρηματοδότηση εξαντληθεί.

Όλο και πιο πολύ, οι δωρητές ψάχνουν για ενοποιημένες προσεγγίσεις στα έργα ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει οτι η ίδια η κοινότητα οφείλει να προσδιορίσει το βαθμό στον οποίο το έργο υποστηρίζει και συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες και είναι σχεδιασμένο να υπερκεράσει προβλεπόμενα προβλήματα. Προτείνουμε στις Οργανώσεις με Βάση τις Κοινότητες (ΟΒΚ) να αποκτούν πόρους (χρηματοδότηση) απο περισσότερες (κυρίως τοπικές) πηγές. Μην επιτρέψετε στον οργανισμό ή την ομάδα να εξαρτηθεί ολικά απο έναν και μόνο δωρητή.

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τι είδους αναφορές θα γραφτούν. Μια λεπτομερής μηνιαία αναφορά επεξηγηματική της προόδου θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με το κατα πόσο ο καθένας απο τους στόχους έχουν επιτευχθεί, και αν όχι ποιοί είναι οι λόγοι που δεν κατάφεραν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, όπως και προτάσεις και λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να αλλάξουν οι στόχοι αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η επεξηγηματική αναφορά μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για γεγονότα και συνεισφορές (Τι είδους δράσεις αναλήφθηκαν, δείτε πιο κάτω), αλλά και να δίνει έμφαση στην απόδοση (στα αποτελέσματα εκείνων των δράσεων που φτάνουν τόσο ώστε να οδηγούν στην εκπλήρωση των δηλωμένων στόχων). Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον αριθμό και την τοποθεσία των δικαιούχων. Η μηνιαία αναφορά θα ήταν καλύτερα να οργανώνεται σε τομείς που ανταποκρίνονται στους τομείς της πρότασής σας.

Πέρα απο την επεξηγηματική αναφορά, υπαρχεί και η οικονομική ενημέρωση. Μια λεπτομερής οικονομική αναφορά θα πρέπει να περιέχει στοιχεία σχετικά με το τι χρήματα λήφθηκαν και απο που, τι χρήματα ξοδεύτηκαν, απαριθμημένα κατα τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκονται σε συμφωνία με τις κατηγορίες του προϋπολογισμού στην πρόταση, τους λόγους για τις υπερβολικές ή ελάχιστες δαπάνες, και μια αποτίμηση του πόσο πολύ συνέβαλαν οι δαπάνες στην επίτευξη των δηλωμένων στόχων του έργου.

Κανένα άτομο δε θα πρέπει να προσπαθήσει να γράψει την πρόταση μόνο του. Ο παράγοντας διευκόλυνσης οφείλει να το εντάξει σε μια ομαδική δραστηριότητα, οργανωμένη απο τους εκπροσώπους της, εκ μέρους όλης της κοινότητας, ώστε να εγκριθεί καταρχήν σε κοινοτικό επίπεδο. Ζητήστε βοήθεια απο τους φίλους, τους συνεργάτες, τον προγραμματιστή, τον διευθυντή, το προσωπικό και όλους όσους θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν είτε στην ιδέα είτε στη μορφή. Σκεφτείτε να προετοιμάσετε μια πρόταση σαν μια μορφή γραπτού "διαλόγου" στον οποίο κάθε διαδοχικό προσχέδιο αποτελεί μια συνέχιση της διαδικασίας.

Μια σύντομη λίστα απο κεφάλαια προτάσεων δίνεται ως Κεφάλαια για το Σχεδιασμό Κοινοτικών Έργων Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα σύντομο φυλλάδιο κατα τη διάρκεια των σεμιναρίων ή της άτυπης εκπαίδευσης.

4.7. Η Εκτελεστική Επιτροπή:

Καθώς αναμένουμε οτι οι κοινότητα ως σύνολο πρέπει να πάρει την τελική απόφαση για την επιλογή του έργου, και κάποιες απο τις γενικές αποφάσεις για το πώς να το φέρει εις πέρας (προσδιορισμός πόρων, επιλογή στρατηγικής ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές), μία μικρότερη, υπεύθυνη ομάδα είναι αναγκαία για τον λεπτομερή σχεδιασμό. Αυτή είναι η εκτελεστική επιτροπή.

Δεν επιβάλλουμε πως μια τέτοια επιτροπή θα πρέπει να συσταθεί, δεν επιβάλλουμε μεροληπτικές ιδέες για την οργάνωση των μεθόδων. Δεν προειδοποιούμε σχετικά με την επιλογή ενός γραμματέα ή ενός ταμία με βάση τη μόρφωσή τους (πολλοί απο αυτούς έχουν φύγει με τα χρήματα της κοινότητας στο παρελθόν), και υπογραμμίζουμε οτι οι ηλικιωμένοι, οι αναλφάβητοι και οι γυναίκες με τη φήμη της εντιμότητας στην κοινότητα, θα αποτελούσαν καλή επιλογή για τη θέση του ταμία (δε χρειάζεται να γνωρίζει κανείς να διαβάζει και να γράφει για να μετρήσει χρήματα).

Εικόνα 12. Περισσότερη Κοινοτική Δράση. Φτιάχνοντας Τούβλα


Εικόνα Δώδεκα. Περισσότερη Κοινοτική Δράση. Φτιάχνοντας Τούβλα

4.8. Η Συμβολή της Κοινότητας:

Όταν τονίζουμε οτι η κοινοτική συμετοχή δεν είναι το ίδιο με την κοινοτική συμβολή (παρόλο που πολλοί λανθασμένα υποθέτουν οτι είναι το ίδιο), θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε οτι είναι εξίσου σημαντικές και οι δύο. Ενώ η κοινοτική συμμετοχή σημαίνει οτι η λήψη των αποφάσεων είναι εκείνη που κάνει μια δραστηριότητα με βάση την κοινότητα, ή με κέντρο την κοινότητα, η κοινοτική συμβολή είναι αναγκαία για να εξασφαλίσει οτι τα μέλη της κοινότητας νιώθουν οτι το έργο τους ανήκει πχ οτι έχουν επενδύσει σε αυτό και οτι δεν τους δόθηκε.

Επισημαίνουμε οτι τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό των συμβολών στο έργο προέρχονται απο την ίδια την κοινότητα. Αρχικά αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με άγχος και απόγνωση απο πολλά μέλη της κοινότητας.

Έπειτα υπογραμμίζουμε οτι η προσφερόμενη κοινοτική εργασία απο μόνη της πρέπει να υπολογιστεί δίκαια, και οτι αν το έκανε αυτό η κοινότητα, όλοι θα εκπλήσσονταν ευχάριστα απο το πόση αξία αυτό θα προσέθετε στην κοινοτική συνεισφορά. Τονίζουμε οτι ο χρόνος που σπαταλάται απο τα μέλη της κοινότητας, ειδικά αυτούς που συμμετέχουν στην εκτελεστική επιτροπή, αποφασίζοντας και σχεδιάζοντας το έργο, αποτελούν προσφορές διοικητικών, σχεδιαστικών και διαχειριστικών ικανοτήτων, χρόνου και δουλειάς.

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε οτι οι δωρεές άμμου και χώματος, συνήθως και αυτές υποτιμούνται, και θα έπρεπε να αναγνωριστούν, με βάση τη δίκαιη εκτίμηση του κόστους, ως κοινοτική προσφορά.

4.9. Προετοιμασία της Πρότασης:

Όταν μια κοινοτική ομάδα αποφασίσει να αναλάβει ένα έργο, γνωρίζει οτι υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την απόκτηση πόρων.Αυτές περιλαμβάνουν δημόσιες εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων, ιδιωτικές παρακλήσεις και οργανισμούς δωρεών.

Αρχικά βλέπουν την προετοιμασία μιας πρότασης ως μια μέθοδο απόκτησης χρημάτων απο οργανισμούς δωρεών. Αυτό δεν αποτελεί λάθος κίνητρο απο μόνο του, αλλά είναι δουλειά της εκπαίδευσης για την κοινοτική διαχείριση να χρησιμοποιήσει αυτό το κίνητρο ώστε να βοηθήσει την κοινότητα στην προετοιμασία μιας πρότασης που θα αντικατοπτρίζει καλό προγραμματισμό, σχεδιασμό και διαχείριση του έργου (συνεπώς κάνοντας την κοινότητα πιο αποτελεσματική και άρα πιο βιώσιμη και ενδυναμωμένη). Η συγγραφή της πρότασης έτσι (αν γίνει σωστά και περιέχει καλό σχεδιασμό του έργου) γίνεται ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση διαχείρισης.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι κοινοτικοί ηγέτες ή τα μέλη θα πουν κάτι σαν, "Απλά φέρτε μας τη σκεπή και θα χτίσουμε μια κλινική." Μπορεί να τους προκαλέσει έκπληξη το γεγονός οτι δεν θα τους δοθεί η σκεπή, όπως ενημερώνονται, αλλά μία επιταγή και αυτό μόνο αν προετοιμάσουν μια αποδεκτή πρόταση έργου. Ενώ οι πρόταση αποτελεί μια απαίτηση, η εκπαίδευση πάνω στο πως να προετοιμαστούν αποτελεσματικές προτάσεις (πχ αποτελεσματικές στην εισφορά χρημάτων) παρέχεται ως μέρος της εκπαίδευσης για την κοινοτική διαχείριση.

Αντίθετα με την παραδοσιακή ανάπτυξη των κοινοτήτων, όπου η άμεση πρόθεση είναι να κινητοποιηθεί η κοινότητα ώστε να βοηθηθεί η ίδια, η εκπαίδευση για την κοινοτική διαχείριση έχει ένα μακροπρόθεσμο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης, να εκπαιδεύσει μία κοινότητα στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός έργου και να της δώσει το ερέθισμα και να την οργανώσει ώστε να δράσει ανάλογα.

4.10. Από την Πρόταση στη Σύμβαση:

Όταν μια πρόταση υποβάλλεται απο την κοινότητα, δεν γίνεται δεκτή ούτε απορρίπτεται ευθύς αμέσως. Συνήθως (στην πραγματικότητα πάντα) αποστέλλεται πίσω με ορισμένες προτάσεις για αλλαγές. Μερικές φορές η κοινότητα απαιτεί μια εκπαιδευτική συνεδρία πάνω στην πρόταση συγγραφής. Η εκπαίδευση, που αποτελεί μέρος της προγραμματισμένης εκπαίδευσης, πάντα δίνει έμφαση στις προτάσεις που είναι απλές, πρακτικές και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της κοινότητας.

Δεν εκπαιδεύουμε πάνω στο πως να γράψουν "όμορφες" προτάσεις, θέλουμε να μάθουνε να ετοιμάζουνε "αποτελεσματικές" προτάσεις.(Το επιθυμητό "αποτέλεσμα" είναι η απόκτηση χρηματοδότησης). Καθώς η πρόταση παίρνει μορφή, σχηματοποιούμε ένα σταθερό πρότυπο συμβολαίου για να απεικονίσουμε την πρόταση και το διάλογο. Περισσότερα σχετικά με τη σύμβαση αυτή αργότερα.

4.11. Κοινοτικές Συμβάσεις:

Οι προσπάθειες εμψύχωσης της κοινοτικής διαχείρισης έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ΟΒΚ(Οργανισμών με Βάση τις Κοινότητες) και/ή την ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων. Σα μέρος της δημιουργίας τέτοιων ομάδων, ζητείται απο τις ίδιες να υπογράψουν μία κοινοτική σύμβαση για να παράσχουν μέρος της χρηματοδότησης για τα κατασκευαστικά έργα.

Οι συμβάσεις σχεδιάζονται για να ζητηθεί απο τον ΟΒΚ να δημιουργήσει ή να παράγει συγκεκριμένες δράσεις και έγγραφα που θα συμβάλλουν στην μορφοποίηση και την ενδυνάμωση. Οι συμβάσεις υπογράφονται απο τους λειτουργούς του προγράμματος κοινοτικής διαχείρισης, τους τοπικούς ή περιφερειακούς ηγέτες, τους τοπικούς Κυβερνητικούς αξιωματούχους και δύο εκτελεστικά μέλη κάθε ΟΒΚ που ενδυναμώνεται

4.12. Έμφαση στις Φάσεις:

Όταν ζητάμε απο την κοινότητα να σχεδιάσει το έργο καλά, έχουμε απο αυτούς την απαίτηση να σχεδιάσουν το έργο σε φάσεις.

Τους λέμε οτι τα χρήματα δεν πρέπει να βρίσκονται για πολύ στην τράπεζα, ή τα κατασκευαστικά υλικά για πολύ στην αποθήκη.

Οι συμβολές (δωρητών, κοινότητας, Κυβέρνησης και άλλων) για καθεμία απο τις φάσεις πρέπει να υπολογιστούν. Αυτές οι φάσεις πρέπει να συμπεριληφθούν στην πρόταση και την κοινοτική σύμβαση, και ο δωρητής θα πληρώσει μόνο για κάθε διαδοχική φάση αν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα παραχθούν και αν ο δωρητής έχει δει τη υλική κατασκευή.

Με αυτόν τον τρόπο, ο δωρητής έχει προστασία ή έλεγχο κατά της κακής χρήσης των χρηματικών πόρων, και μπορεί να αρνηθεί πληρωμές αν προηγούμενες φάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. (Εως τώρα αυτό δεν έχει χρειαστεί στο ΠΚΕ, αλλά το βλέπουμε ως μέρος αυτής της μεθοδολογίας).

4.13. Περισσότερα για τη Σύμβαση:

Η σύμβαση που χρησιμοποιούμε τυποποιείται μετά απο συγκεκριμένες συμβάσεις χρηματοδότησης δωρητών/συνέταιρων ΜΚΟ, και τροποποιείται για τους διαλόγους με ΟΒΚ (οργανισμούς βασισμένους στις κοινότητες). Αποτελεί νομικό έγγραφο, παρόλο που δεν υπάρχουν προβλεπόμενες κυρώσεις για μη συμμόρφωση.

Απο τότε που σχεδιάστηκε για να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινότητας ώστε να είναι ικανή να σχεδιάσει τη δική της ανάπτυξη, περιλαμβάνει διατάξεις που ξεπερνούν τις ειδικές επιδιώξεις του ίδιου του κοινοτικού έργου. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, απαιτήσεις ώστε ο ΟΒΚ να οργανώνεται σε εκτελεστικές επιτροπές, να ανοίγει ένα τραπεζικό λογαριασμό, να παρέχει γραπτό καταστατικό (ή κάτι παρόμοιο), να παρέχει μια λίστα των μελών της εκτελεστικής επιτροπής, να κάνει κατάλληλα οικονομικά και επεξηγηματικά αρχεία, να παρακολουθεί δραστηριότητες, να προετοιμάζει οικονομικές και επεξηγηματικές αναφορές σχετικά με την πρόοδο κ.ο.κ.

Υπάρχουν πολλοί υπογράφοντες στη σύμβαση και ο καθένας περιλαμβάνεται για έναν σκοπό:

Δύο μέλη της εκτελεστικής επιτροπής ενός ΟΒΚ περιλαμβάνονται σαν κοινοτικοί αντιπρόσωποι.

Ο ΕΔΛ (Επικεφαλής Διοικητικός Λειτουργός, άλλοτε ο Περιφερειακός Εκτελεστικός Γραμματέας, και ο Περιφερειακός Επίτροπος ακόμη πιο πριν) ή κάποιος άλλος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην περιφέρεια περιλαμβάνεται, για να εξασφαλίσει οτι η Επαρχία είναι ενημερωμένη σχετικά με τα έργα στην περιοχή και μπορεί να συμπεριλάβει τις πληροφορίες στο σχεδιασμό της διαδικασίας.

Ένας τοπικός ηγέτης, συνήθως ο Προεδρεύων του Τοπικού Συμβουλίου ΙΙΙ, IV ή V, περιλαμβάνεται, για να διασφαλίσει οτι το έργο αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός δημοκρατικά εκλεγμένου συστήματος διακυβέρνησης.

Ο ΕΤΣ υπογράφει ως εκπρόσωπος του τμήματος της χρηματοδότησης απο τον ΟΗΕ, ενώ ο ΣΕΕ υπογράφει ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Ο Περιφερειακός Συντονιστής υπογράφει εκ μέρους του ΠΚΔ.

Απαιτούμε ο ΟΒΚ (με τη συμβολή του συντονιστή) να διασφαλίζει οτι όλα τα υπογράφοντα μέρη έχουν εντοπιστεί και υπέγραψαν τη σύμβαση, έτσι ώστε η διαδικασία να είναι διαφανής και κατανοητή.

Η εκτελεστική επιτροπή του ΟΒΚ απο μόνη της είναι υπεύθυνη να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό, και συνιστούμε τρία απο τα μέλη της να υπογράψουν μαζί τις επιταγές με σκοπό να τις επικυρώσουν. Το ΠΚΔ και οι Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν πρέπει να είναι δικαιούχα μέρη στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΒΚ. (Αυτό μας προστατεύει όπως και μας ενθαρρύνει για λιγότερη εξάρτηση). Τα υπογράφοντα μέρη της σύμβασης δεν ταυτίζονται με τα υπογράφοντα μέρη του τραπεζικού λογαριασμού του έργου.

4.14. Η Τελετή Παράδοσης των Επιταγών:

Το ΠΚΔ, μέσω των Περιφερειακών του Συντονιστών, συμβουλεύει οτι η παράδοση οποιασδήποτε επιταγής σε οποιοδήποτε οργανισμό με βάση την κοινότητα θα πρέπει να είναι δημόσια διαδικασία. Μια τελετή παρέχει αυξημένη διαφάνεια στα μέλη της κοινότητας οτι ένα τέτοιο ποσό χρημάτων δόθηκε στην εκτελεστική επιτροπή την οποία εμπιστεύθηκαν για το σχεδιασμό και την εκτέλεση του δικού τους κοινοτικού έργου.

Η τελετή προσελκύει πολλά μέλη της κοινότητας, τον τύπο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και ενισχύει το προφιλ της υπηρεσίας και της κοινότητας-στόχου. (Δεν καλούμε απευθείας τον τύπο, προτρέπουμε τη διοίκηση της κοινότητας να καλέσει τον τύπο). Αυτό παρέχει περισσότερα κανάλια πληροφόρησης για εμάς, ώστε να εξηγήσουμε περισσότερα στους τοπικούς αξιωματούχους και τους άλλους σχετικά με το σύστημα και τη λογική πίσω απο αυτό.

Ο Διευθυντής της Κοινοτικής Ανάπτυξης έχει την εποπτεία αυτών των τελετών. Η κοινότητα ενθαρρύνεται να προσκαλεί υψηλά ιστάμενους και αξιωματούχους και διασημότητες με ισχυρό προφιλ. Αυτό, διαδοχικά, παγιώνει τη δέσμευση της κοινότητας να ολοκληρώσει το έργο (και κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης διαχείρισης που παρέχουμε).

Ο χορός, η μουσική, το θέατρο και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, απο τοπικές ομάδες, πολιτιστικούς συλλόγους ή σχολεία, προωθούνται ως μέρος της λειτουργίας. Αυτό όχι μόνο παρέχει διασκέδαση σε αυτούς που παρευρίσκονται, αλλά εμφυσεί μια υγιή περηφάνια στην κουλτούρα και την παράδοση και δημιουργεί ένα φόρουμ για ταλαντούχους καλλιτέχνες.

4.15. Γιορτάζοντας την Ολοκλήρωση του Έργου:

Το τέλος του σχεδίου, αν ολοκληρωθεί με επιτυχία, δε θα πρέπει να ξεχαστεί αθόρυβα.

Ο εκπαιδευτής/κινητοποιητής θα πρέπει να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους η ολοκλήρωση θα πρέπει να γιορτάζεται δημόσια, να γνωρίζει γιατί οι παραδοσιακοί χοροί και τα τραγούδια θα πρέπει να αποτελούν μέρος της γιορτής, και πως να ενθαρρύνουν τον ΟΒΚ να σχεδιάσει και να φέρει εις πέρας τη γιορτή.

––»«––

Εικόνα 13: Περισσότερη Κοινοτική Δράση. Κατασκευή:


Εικόνα Δεκατρία: Περισσότερη Κοινοτική Δράση. Κατασκευή

Σημείωση: Για να αντιγράψετε ή να κατεβάσετε κάθε εικόνα απο το σύνδεσμο URL, κάντε δεξί κλικ πάνω σε αυτήν και επιλέξτε "Αποθήκευση Εικόνας ως" στο εμφανιζόμενο μενού. Δείτε επίσης Απεικονίσεις του Κύκλου Ενδυνάμωσης της Κοινότητας , Απεικονίσεις Καταστροφής, Απεικονίσεις Παραγωγής Εισοδήματος και Επιπλέον Απεικονίσεις για όλη τη σειρά χωρίς κείμενα. Μπορείτε να κατεβάσετε τις εικόνες απο εκεί για να δημιουργήσετε το δικό σας εκπαιδευτικό υλικό.


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 22.06.2012

 Αρχική σελίδα