Αρχική Σελίδα

Μεταφράσεις:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Άλλες Σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Ιστοσελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Κείμενα Γενικής Χρήσης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγή στην Εκπαίδευση πάνω στη Διαχείριση για τις Κοινότητες

Εκπαίδευση στην Ενδυνάμωση.Μια Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

απο τον Δρ. Phil Bartle

μετάφραση Αποστολία Γουγούση


1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση πάνω στη Διαχείριση για τις Κοινότητες:

Αυτό το κείμενο περιγράφει μία μεθοδολογία της εκπαίδευσης πάνω στη διαχείριση προσαρμοσμένη και εφαρμοσμένη στη διαδικασία ενδυνάμωσης των κοινοτήτων χαμηλών εισοδημάτων.

Σε ποιούς απευθύνεται αυτό το κείμενο; Απευθύνεται στους διαμεσολαβητές. εκπαιδευτές, αξιωματούχους, ηγέτες, κινητήριες δυνάμεις, δωρητές, διευθυντές προγράμματος, σχεδιαστές και άλλους συμμετέχοντες στην κοινοτική ενδυνάμωση, που τους ενδιαφέρει η κοινωφελής εργασία και που μπορεί να βρουν αυτό το κείμενο χρήσιμο.

1.1. Γιατί Εκπαίδευση Διαχείρισης για τις Κοινότητες;

Στους οργανισμούς (πολυενθνικές, κερδοσκοπικές εταιρίες, μη κερδοσκοπικά σωματεία, συλλόγους) η εκπαίδευση πάνω στη διαχείριση έχει ως αποτέλεσμα τη μετάδοση περισσότερων απο μερικές ικανότητες στα άτομα. Ο οργανισμός ο ίδιος γίνεται ισχυρότερος, πιο αποτελεσματικός και πιο αποφασισμένος ως προς τους στόχους του, τις μεθόδους και την ταυτότητά του (πιο οργανωμένος).

Με την ανάλογη εκπαίδευση στη διαχείριση, το ίδιο μπορούν και οι κοινότητες. Η εκπαίδευση πάνω στη διαχείριση, μαζί με την κοινωνική εμψύχωση (την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής), ενδυναμώνει τις κοινότητες.

Η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενδυνάμωση των ομάδων χαμηλών εισοδημάτων που τους έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα και των κατηγοριών των ανθρώπων στις αστικές και αγροτικές κοινότητες και γειτονιές, με την πρόβλεψη και διατήρηση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών των ανθρωπίνων οικισμών, είναι ο ευρύς και συνολικός στόχος του προγράμματος διαχείρισης μιας κοινότητας.

Η κύρια μεθοδολογία είναι η εκπαίδευση,αλλά όχι η εκπαίδευση με την ορθή έννοια της ύπαρξης ενός ινστιτούτου όπου διδάσκονται τέχνες στους μαθητευόμενους, ο καθένας απο τους οποίους στο τέλος αποφοιτεί έχοντας αποκτήσει μία σειρά απο τεχνικές. Αυτό αποτελεί εκπαίδευση όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα αλλά και για την ενδυνάμωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας ( στην προσωπική ανάπτυξη) των κοινοτήτων τους.

1.2. Όχι Εκπαίδευση με "Ημερομηνία Λήξης":

Η ίδια η εκπαίδευση αποτελεί μέρος μίας διαδικασίας ενδυνάμωσης των κοινοτήτων, και όχι απλά απόκτησης ικανοτήτων απο τους μαθητευόμενους. Αυτή η διαδικασία παίρνει χρόνο, όλη η κοινωφελής εργασία είναι χρονοβόρα.

Οι μαθητευόμενοι χρειάζονται διαρκή υποστήριξη όπως και ένα φόρουμ για να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να παράγουν λύσεις για τα προβλήματα που συναντούν στο πεδίο εργασίας. Συνεπώς, η εκπαίδευση πρέπει να είναι αδιάλειπτη, και να ανανεώνεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις εναλλασσόμενες συνθήκες που επικρατούν στις κοινότητες-στόχους και ανάμεσα στους μαθητευόμενους.

Οι εργαζόμενοι σε κοινωφελείς σκοπούς όλων των ειδών πρέπει να ανανεώνονται.Για την καταπολέμηση της αποθάρρυνσης που μπορεί να προκύψει καθώς δουλεύουν ανάμεσα στις ομάδες και κοινότητες-στόχους, θα πρέπει να τακτικά να συναντιούνται με συναδέλφους που εργάζονται κοινωφελώς αλλού, να μοιράζονται τις ιδέες τους και να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον.

Μπορούν επίσης να αποκτήσουν νέες ικανότητες και να μοιράζονται πληροφορίες και ενθάρρυνση στο πλαίσιο της συνεχούς μάθησης. Η εκπαίδευση δε θα πρέπει να έχει "ημερομηνία λήξης."

1.3. Εκπαίδευση όπως Οργάνωση:

Παρακάτω σε αυτό το κείμενο, θα εξηγήσουμε την έννοια της εκπαίδευσης που περνά πέρα απο την ορθή έννοια της μεταφοράς ικανοτήτων. Αυτή είναι μία εκπαίδευση πέρα απο την ενδυνάμωση, ή την ανάπτυξη ικανοτήτων, της ομάδας ως συνόλου, που διαπερνά τις ικανότητες των ατόμων μέσα στην ομάδα. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει χρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών συνεδριών για οργάνωση. Δείτε Οργάνωση.

Η οργάνωση περιλαμβάνει: (1) τη δημιουργία νέων οργανισμών εκεί που δεν υπήρχαν πριν, ή (2) την αναδιοργάνωση των ήδη υπαρχόντων οργανισμών.

Υπάρχουν δύο είδη οργάνωσης που μπορεί να υπερκαλύπτονται: (1) η οργάνωση για λήψη αποφάσεων, και (2) η οργάνωση για πιο αποτελεσματική δράση.

––»«––

Εικόνα 2 : Αποτιμώντας την Κατάσταση της Κοινότητας
Φτιάχνοντας ένα Χάρτη:


Εικόνα 2, Αποτιμώντας την Κατάσταση.Φτιάχνοντας ένα Χάρτη

Σημείωση: Για να αντιγράψετε ή να κατεβάσετε κάθε εικόνα απο το σύνδεσμο URL, κάντε δεξί κλικ πάνω σε αυτήν και επιλέξτε "Αποθήκευση Εικόνας ως" στο εμφανιζόμενο μενού. Δείτε επίσης Απεικονίσεις του Κύκλου Ενδυνάμωσης της Κοινότητας , Απεικονίσεις Καταστροφής, Απεικονίσεις Παραγωγής Εισοδήματος και Επιπλέον Απεικονίσεις για όλη τη σειρά χωρίς κείμενα.  Μπορείτε να κατεβάσετε τις εικόνες απο εκεί για να δημιουργήσετε το δικό σας εκπαιδευτικό υλικό.


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 22.06.2012

 Αρχική σελίδα