Pàgina d'inici
Traduccions:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Français
Italiano
Português
Romãnã

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents d'utilitat

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:


CAPÍTOL 1

Introducció a la formació en gestió de comunitats

Formar-se per enfortir-se; Metodologia de formació en gestió de comunitats

Pel Dr. Phil Bartle

Traducció: Alba Mena


1. Introducció a la formació en gestió de comunitats:

Aquest document descriu una metodologia per a la formació en gestió adaptada per aplicar-la al procés de potenciació de les comunitats amb baixos ingressos.

A qui va dirigit aquest document? És per a facilitadors de la potenciació comunitària, instructors, funcionaris, líders, activistes, donants, responsables d'un programa, planificadors i qualsevol altra persona que estigui interessada en el treball comunitari i li sembli que aquest document li podrà ser d'utilitat.

1.1. Per què una formació en gestió de comunitats?

En una organització (tant si és corporativa, amb o sense ànim de lucre o un club), la formació en gestió ajuda a obtenir uns resultats que van més enllà dels coneixements que s'ensenyen a les persones; la mateixa organització s'enforteix i es torna més eficient i decidida pel que fa als objectius, els mètodes i la identitat (està més organitzada).

Amb una formació en gestió adequada, les comunitats també poden aconseguir el mateix. La formació en gestió, juntament amb l'animació social (promoció de la participació comunitària) potencia les comunitats.

L'objectiu general d'un programa de gestió en comunitats és el desenvolupament sostenible, la potenciació de grups amb baixos ingressos i sense dret a representació així com la de categories de gent en comunitats i veïnats urbans i rurals, i la provisió i manteniment dels serveis i instal·lacions d'assentaments humans.

La metodologia principal és la formació, però no una formació com l'entenem normalment, un curset que serveix per transmetre coneixements a alumnes que més tard se'n van amb una sèrie de tècniques específiques. Aquesta és una formació per a persones, però no només perquè aquestes persones aprenguin, sinó perquè potenciïn i augmentin l'eficàcia (quant a l'autodesenvolupament) de les seves comunitats.

1.2. Formació: no n'hi ha prou amb una vegada:

La formació mateixa és una part del procés de potenciació comunitària, no només un aprenentatge de coneixements per als alumnes. Aquest procés requereix temps; qualsevol treball comunitari en consumeix.

Els alumnes necessiten un suport continu a més d'un fòrum on compartir experiències els uns amb els altres per obtenir solucions als problemes amb què s'han topat sobre el terreny. Per tant, la formació ha de ser contínua i revisada una vegada darrere l'altra per adaptar-se a les noves condicions de les comunitats escollides i dels alumnes.

Tots els treballadors comunitaris sovint necessiten animar-se. Per combatre el desànim que podrien sentir mentre treballen amb els seus grups i comunitats, haurien de reunir-se amb els col·legues d'altres comunitats de forma rutinària, per compartir idees i animar-se mútuament.

A més d'adquirir nous coneixements, poden compartir informació i donar-se ànims en el context de la formació en curs. No n'hi ha prou amb formar només una vegada.

1.3. Formar per organitzar:

Més endavant en aquest document, s'explicarà la noció de formació, que va més enllà del típic concepte de transferència de coneixements. Aquesta és una formació per potenciar, o per desenvolupar-ne la capacitat, el grup com un tot, el qual transcendeix les habilitats dels individus d'aquell grup. En resum, això significa utilitzar la formació per organitzar. Vegi Organització.

Organitzar inclou: (1) crear noves organitzacions on no n'hi havia abans, o bé (2) reorganitzar organitzacions actuals.

Hi ha dos tipus d'organització que podrien solapar-se: (1) l'organització per prendre decisions, i (2) l'organització per millorar l'eficàcia de l'acció.

––»«––

Il·lustració 2: Avaluar la situació de la comunitat;
Fer un mapa:


Il·lustració 2, Avaluar la situació; fer un mapa

Nota: Per copiar o baixar les imatges a través de la seva URL, cliqui amb el botó dret sobre la imatge i esculli l'opció "Desa la imatge com a..." del menú desplegable. Vegi també Il·lustracions del Cicle de Potenciació comunitària , Il·lustracions de desastres, Il·lustracions sobre la generació d'ingressos i Més il·lustracions per aconseguir grups d'imatges sense text. Pot descarregar les imatges per crear el seu propi material de formació.


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web de Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 17.02.2011

 Inici