Ana Sayfa
 Yöneticilik Eğitimi
Çeviriler:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
한국어 / Hangugeo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar kelimeler

İletişim

Yararlı Dökümanlar

Yararlı Linkler

İçerik:

İçerik:

İçerik:

YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ NOTLARI

hazırlayan: Phil Bartle, PhD

çeviren: Deniz Savtur


Gert Lüdekinge ithafen.

Eğitmenler için Notlar

Eğitimin güçlendirme metodu olarak kullanılması

Giriş:

Bu modüldeki yöneticilik eğitiminin (YE) özel bir yorumlaması vardır; bu kapasiteyi geliştirmek için bir yöntembilimdir. Birer eğitici / yönetici olan sizler bundan yararlanmak için YE hususlarını bilmelisiniz.

Buna ''eğitim'' denirken beceri aktarımı gibi bilinen ve klasik eğitimin çok üstündedir; bu organize etmek ve kapasite gelişitirmeyi yönetmek için kullanılan bir mekanizmadır. Bu fark yukarıda belirtilmiş ve bu serideki diğer bağlantılı belgelerde açıklanmıştır.

YE'ni grupların ve kuruluşların (şubelerden bütün dairelere kadar uzanan) kapasitelerini arttırmak için kullanabilirsiniz ve bu geleneksel ''toplumsal kalkınma'' düşüncesini harekete geçirme ve organize etmek ile birleştiğinde daha değerli hale gelmektedir.

YE'nin odak noktası dört sorunun cevabında bulunabilir.Bu sorular burada tanıtılmıştır ve sık sık bu serideki eğitim materyallerinde ortya çıkacaktır. Bir eğitmen olarak, tamamiyle bu dört soruya aşina olmalı ve bunları bütün planlama ve yöneticilik aktivitelerinin odak noktası olarak gözden geçirebilmelisiniz.

Eğitim sık olarak dersler, sunumlar, görsel ve işitsel yardımlar ve gösteriler gibi teknikleri kullanırken, bütün bunlar aslında öğrencilerın tarafında pasif kalırlar; öğrencilerin eğitmenler tarafından sunulan materyalleri özümsemesi beklenir.

''Katılımcı'' yaklaşımda, tam tersine, öğrenciler bilgi ve becerilerle doldurulması gereken boş kazanlar değildirler; öğrenciler katılımcı ve kendi karakteristik özelliklerini analiz ederken kendi kararlarını alabilen kişilerdir ve kendi organizasyonlarında ortaya koydukları hedeflere etkili bir şekilde ulaşabilmeleri için kararlı olmaları gerekmektedir.

Altı Amaç:

YE'deki altı amacı hatırlayın:
  • farkına varma (bir problem var);
  • bilgilendirme (ama bir çözüm de var);
  • beceri kazanma (problemi nasıl çözmeli);
  • cesaretlendirme (cesaretlen ve yap);
ve en önemlisi,
  • organize etme (etkili bir organizasyon/kuruluş) ve
  • harekete geçirme (hareket).

İnsanlar sizin eğitim oturumlarınıza birçok nedenle katılacaktır. Bunlar merak, izin, eğlence, monotonlutan kaçış olabilir. Çoğu bilgilendirilmeyi bekler; kimi yeni beceriler öğrenmeyi umar. Kişilerin sahip oldukları bu motivasyonları listelemek için seminere bir girişle başlamak ve neden katıldıkları hakkında yorum yapmalarını istemek sizin için yararlı olacaktır.

Daha sonra tahtayı kullanarak yukarıdaki altı amacı listelemeye devam edin. Bazıları broşürlerde bunları tekrar görecektir; bu çeşit işlerde aynı şeyleri değişik şekillerde söylemek teşvik edilir. Bu eğitimde son iki tanesinin en önemliler olduğunu ama organize etmeyi ve harekete geçirmeyi sizin değil onların yapacağını öğrenmeleri sağlayın. Soruları sormaya devam edeceğinizi ama bir grup olarak onların karar vereceklerini ısrarla belirtin. (Beyin fırtınası için eğitimcinin notları nı gözden geçirin).

Buradaki konu, ''eğitim''in bilindik anlamının beceri aktarımı olması ve bu eğitimin amacının dışına çıkmasıdır.

Eğitimimizin iki önemli amacı üzerine geliştirilmiş diğer iki belge; ''Organize Etmek için Eğitim," ve "Harekete Geçirmek için Eğitim."

Kapasite Geliştirme:

Çoğu insan kapasite geliştirmenin (önceden kapasite oluşturma diye bilinir) sadece eğitmek olduğunu ve eğitimin de sadece beceri aktarımı olduğunu zanneder. Bu yöntembilimde kapasitenin onaltı unsuru açıklanmaktadır. Bknz: ''Ölçüm İşlemi." Bunlar beceri aktarımının yanısıra diğer onbeş unsuru daha içerir. Önemli olan unsurlardan biri de grubun, organizasyonun ya da toplumun ne kadar iyi organize edildiğidir. Karar alma konusunda ve eylemler için ne kadar etkili bir şekilde organize edilmiştir? Beceri aktarımı YE metodolijisinde yoktur fakat diğer önemli unsurlar bulunmaktadır.

Eğitmen ve yol gösterici olarak rolünüz katılımcı gruplara organize olma konusunda yardım etmektir. Eğer bunlar organize olmamış bir grup kişiyse, buna birincil organize olma denir. Burda işiniz bir bakıma sendika organizasyoncusu gibi olacaktır.

Organizasyonlarda görev almayacağınızı ama onların bir grup olarak bir organizasyonu oluşturacaklarını ve farklı roller, sorumluluklar ve ünvanlar alarak organizasyon içinde farklı bireyler olacaklarını belirtin. Kararları alması gerekenin siz değil onlar olduğu, sizin burada sadeve kedni grup kararlarını vermeleri için yol gösterici olduğunuz konusunda ısrar edin.

Eğer bir yapı ve süreç içinde çoktan organize olmuşlarsa, üçüncü ve dördüncü temek soruları vurgulayın ve etkili şekilde karar verecekleri ve onları etkili şekilde hedeflerine yönlendirecek eylemler gerçekleştircekleri organizasyonel kararlar almaya onları teşvik edin.

Yöneticilik eğitimi burada organize olmada ya da daha etkili şekilde organize olmada yönlendirir.

Toplumu Harekete Geçirme:

Yöneticilik eğitimi harekete geçirmeyi de kapsayan bir metodolojidir. Bu grupları, kuruluşları ve toplumları harekete geçirmek olabilir.

Toplumlara uygulandığında,daha geleneksel ve alışılmış toplumsal kalkınmayı harekete geçirme teknikleri olan harekete geçirme döngüsüyle iç içe olmalıdır.

Toplumu harekete geçirme geleneksel olarak küçük ve buna bağlı olarak homojen olan kırsal toplumlarla ilgili olmuştur ama bunları hızlı bir oranda dünyanın her yerinde sürekli yapılan ve büyüyen gecekondular gibi şehirli ve heterojen olan toplumlara uygulamak daha zordur. YE metodunu burada uygulayarak, modern toplumu harekete geçirmedeki bu farklılıkların kolaylıkla üstesinden gelinebilir.

Hedef grup (hak sahipleri ve katılımcılar)bir organizasyon iken (SO,TMO, özel iş, devlet dairesi, BM birimi), tabiki de, YE eylemini harekete geçirme durumu toplumu harekete geçirme değildir.

Dört Temel Soru:

Yöneticilik eğitiminize başlamadan, bu dört temel soruyu dikkatlice düşünün.

Döert temel soru şunlardır: (1) ''Ne istiyoruz?'' (2) '' Elimizde ne var?'' (3) ''İstediğimize ulaşmak için elimizde olanı nasıl kullanmalıyız?'' (4) ''İstediğimize ulaştığımızda ne olacak?'' Bunların hepsi bu serideki eğitim belgelerinin içinde birden çok kez tekrarlanacaktır.

Bu dört sorunun tek, mantıklı bir sıra oluşturduğunu unutmayın. İlk soru diğer sorunların arasında en önemli olan öncelikli problemin tanımlamasına hitap eder. Seçilen problemin grubun karşılaştığı en önemli sorun olduğunun grubun oy birliği ile karar vermesini sağlayın. Bazıları riske atmak zorunda kalabilir. Bu seçimin sadece ilgili grup ya da ayrı bir görüş tarafından değil herpsi tarafından yapılmasını sağlayın.

Birincil probleme çözüm ya da birinci soruya (ne istiyoruz?) cevap ''hedef''tir. İkinci soruya cevap değer ve sorumluluğun gözönüne alındığı ilk durum analizidir. Üçüncü soru ''nasıl?'' grubun hedeflerine ulaşmasını sağlayan planlama ve organize etme adımlarına yönlendirir. Dördüncü sorunun cevabı ise etkili bir değerlendirmenin tahmini ya da varsayımıdır.

Katılımcılarınız bu sorulara cevap verirken bunları göremediklerinden, sizin anlamanız ve onlar bitirdikten sonra onlara bu cevapların proje tasarımının temel tartışması olan mantıklı bir tartışma oluşturduğunu göstermeniz gerekir.

Kolaylaştrma:

Sadece bir grup öğrenciyi bir araya getirip onlara ne yapmaları gerektiğini söylememek ve problem çözümleri için onları yönetmemek çok öenmlidir.

Çözümleri sahiplenmeleri için katılımcılara yardımcı olmasınız; bu onların onların daha güçlü ve verimli olmalarını sağlayacak, kendilerini keşfetmeleri çok önemlidir. (dört soruyu cevaplandırma, organizasyon ve tekrar organizasyon edebilme). Sizin rehberliğiniz sorularla ortaya çıkacaktır ve daha sonra onlar cevap vereceklerdir.

Sorulara cevap vermek için acele etmeyin, fakat onların nereye varmaları gerektiğine dair kafanızda bir plan yapın ve onları oraya götürecek sorular sorun. Kararlarını açıklamaları için onlara meydan okuyun ama kararları onlar için siz almayın.

Seçimlerinde bazı unsurlar eksik olduğunda bunların eksik olduğuna dikkat çekin ama bu boşlukları onların doldurmalarını isteyin. Karar alımında öğrencilerin katılımlarını teşvik etmeye yardımcı yaklaşımlar kullanın

Bu, KHT tekniğiyle aynıyken , aynı zamanda katılımcı harekete geçirmedir, katılımcı araştırma ya da değerlendirme değildir; grup halinde karar alma katılımındaki müdehale, tahrik, cesaretlendirm ve rehberliktir.

Sonuç:

Bu sitede siz eğitmenlere toplumları ya da kuruluşları güçlendirmeye uygulanan yöneticilik eğitimi esaslarını daha iyi anlamanız için verilmiş üç belge bulunmaktadır.

Bunlar: Güç İçin Eğitimin Üçüncü Bölümü ''Toplumları Güçlendirmek İçin Yöneticilik Eğitimi," TYP Stratejilerinin İkinci Belgesi, "Bir Bütün Halinde Starteji Taslağı," ve TYP Stratejilerinin Üçüncü Belgesi. "Detaylı Olarak Tasvir Edilmiş Strateji."

Eğer YE'nizi daha etkili hale getirmek istiyorsanız, bu belgede açıklanan metod ve husuları iyice sindirin.

––»«––

Yöneticilik Eğitimi Semineri:


Seminer


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarım: Lourdes Sada
––»«––
Son güncelleme: 21.11.2010

 Ana Sayfa

 Yöneticilik Eğitimi