Ana sayfa
 PAR/PRA
Çeviriler :

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Polszczyzna
Português
Română
Telugu
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

İletişim

Faydalı Dökümanlar

Faydalı Linkler‘KATILIM’ TOPLUMU GÜÇLENDİRMENİN ANAHTARIDIR

Yazan Ben Fleming

Düzenleyen Phil Bartle, PhD

Çeviren : Hande Odabaşıoğlu


Katılım sağlamak her zaman için toplumu güçlendirmekle sonuçlanmaz. Güçlendirme veya diğer deyişle yetkilendirmenin oluşması için kişilerin niyet ve yeteneklerinin beslenebileceği destekleyici bir ortam gerekmektedir.Bunu başarmanın yollarından bazıları aşağıdaki gibidir :

 • İnsanları hafife almayın.Karmaşık durumları yönetebilecekleri malzemeler sunun ,karmaşıklıklara karşı onlara kalkan olmayın.
 • Sorunları küçük lokmalar gibi parçalara ayırın
 • Başlangıç olarak kişilerin kendi sorunları ve onlarla bağlantılı konulardan giriş yapın.
 • Başlangıçta kendi fikirleriniz ve çözümleriniz üzerinden ilerlemeyin.
 • Kişilere mevcut seçimler ve herbir seçimin çıkarımlarına dair geniş bir bakış açısı edinmeleri yönünde yardım edin.
 • Katılımcıların özgüvenlerini arttırmak için somut geçmiş başarılardan yola çıkın
 • Yetenek,güven ve bağlılık ilkelerini sürece dahil ederek kademeli bir gelişim merdiveni oluşturun ve kişilerin bu kademelere dahil olmalarını sağlayarak ,merdivende yükselmelerine yardım edin.
 • Direkt olarak yetkilendirme eğitimi katılımcılar açısından pek hoş karşılanmayabilir,kişilerin yeteneklerini daha doğal bir yöntem eşliğinde,sürecin bir parçası olarak geliştirmek daha faydalı olacaktır.
 • Eğer mümkünse geri dönüşü olmayan sonuçlara ulaşmaktan sakının. Klavuzlar eşliğinde kısa ve hızlı deneyimlenebilen ve yinelenebilen öğrenme süreci oluşturun.
 • Devamlı olarak üyelik sistemini tekrar gözden geçirerek,genişletebilirsiniz.Yeni ilgi grupları ortaya çıktıkça onları sürece dahil etmenin bir yöntemi olacaktır.
 • Kendilerine uzak olan ,ancak katılım süreçlerinin sonucuna etki eden karmaşık ve yabancı karar süreçlerini katılımcıların anlamalarına yardımcı olun.
 • Yeni iletişim ağlarını ve birliklerin oluşumunu destekleyin
 • Yapılan planların anlamlı olması ve aksiyona yöneltmesi gerekmektedir.
 • Çeşitli özel ilgi gruplarının sorumluluklarını gerçekleştirme,topluma uygulanabilirliğinin kontrolu ve güvenirliliği açısından aradaki bağlantının yönetilmesi gerekmektedir.
 • Yansıma ve değerlendirme için fırsatlar yaratın
 • Katılımcıların eğlendiğinden emin olun ! (David Wilcox 'un «Etkili Katılım Rehberi'nden alıntıdır » )

Katılım İle İlgili 10 Anahtar Fikir

1. Katılım Seviyesi

Sherry Arenstein (1969 ),katılım sürecini 8 basamaklı bir merdiven olarak açıklar.Kısaca basamaklar şu unsurlardan oluşur : 1.Güdümleme 2.Terapi.Katılım olmaz.Amaç katılımcıları tedavi etmek veya eğitmektir.Önerilen planda katılmcının görevi halkla ilişkiler yöntemi ile toplum desteği sağlamaktır.3.Bilgilendirme.Katılımı meşrulaştırma yönteminin ilk ve en önemli basamağıdır.Ancak çok sık olarak vurgu tek yönlü bilgi akışı üzerindedir.Geri bildirim için herhangi bir kanal mevcut değildir.4.Konsultasyon.Davranış anketleri,semt toplantıları ve toplum araştırmalarını içerir fakat bir göz boyama ritueli değildir.5.Teskin Etme.Özel olarak seçilmiş ‘değerlerin ‘ komitelere yerleştirilmesini içerir. 6.Ortaklık.Müzakeler aracılığı ile gücün vatandaş ve güç sahipleri arasında dağıtılması.Planlama ve karar verme sorumluluklarının paylaştırılmasını içerir.7.Gücün Delege Edilmesi.Karar verme yetkisi ile vatandaşların komitede koltuk hakkına sahip olması.Toplum artık programın güvenirliliğini kanıtlama gücüne sahiptir.8.Vatandaş Kontrolü.Yoksullar program planlama,kural koyma ve yönetme işinin tamamını yürütür hale gelir.

2. Başlangıç Ve Süreç

Katılım süreci birden başlamaz,başlatılması gerekmektedir.Birisi zaman içerisinde süreci yönetmeye başlar ve diğerlerinin bu süreçte kontrol sahibi olmalarını sağlar.Süreç 4 aşama ile açıklanmaktadır : Başlangıç-hazırlık-katılım-süreklilik.

3. Kontrol

Süreci başlatan kişi ne kadar kontrol kullanacağı kararını verecek derecede önemli bir pozisyondadır.Bu karar merdivende duruş sergilemek veya katılımın seviyesi hakkında duruş benimsemek ile eş değerdedir.

4. Güç ve Amaç

Katılımı anlamak ,gücü anlamayı gerektirir : farklı ilgileri olan kişilerin istediklerini başarma yetenekleridir.Güç ,para ve bilginin kimde olduğuna bağlıdır.Aynı zamanda kişilerin yetenek ve kendilerine olan güvene de bağlıdır.Birçok kurum kontrol kaybı yaşayacaklarını düşündükleri için dışarıdan kişilerin katılım sağlamasını istememektedir.Ancak beraber çalışarak başardıklarınızı tek başınıza yapamayacağınızı kanıtlayan birçok örnek durum mevcuttur.Bu durum katılımın faydalarını ortaya koymaktadır.

5.Yönetenlerin Rolü

Yöneten kişiler olan biten birçok şeyi kontrol eden kişilerdir.Oynadıkları rolün üzerinde sürekli düşünüyor olmaları oldukça önemlidir.

6. Toplum ve Hissedarlar

Hissedar ,yapılan işte paya sahip olan kişiye denir.Yapılan herhangi bir projeden etkilenen,bilgi kontrolunu elinde tutan,gerekli para ve yeteneğe sahip olan,yardımcı olan veya olmayan.Etki altında olan herkes eşit söz hakkına sahip değildir.En çok etkisi olan kişiyi bulmak için merdiven sistemini düşünün.

Toplumun katılımda bulunma durumu projelere bağlıdır,kişilerin farklı ilgi alanları olduğundan farklı projelere katılım sağlayacaklardır

7. Ortaklık

İstemli veya istemsiz,formal veya informal olsun farklı ilgi alanlarının ortak bir payda için biraraya gelmesi faydalıdır.Ortakların eşit derecede yetenekli olmaları,gelirleri olması veya kendilerine güvenlerinin olması gerekli değildir,ancak birbirlerine güveniyor olmaları ve bağlılık duymaları gereklidir.Güven ve bağlılık oluşturmak zaman alır.

8. Bağlılık

Bağlılık,kayıtsızlık duygusunun zıt yüzüdür : bağlılık duyan kimseler birşeyi başarmak isterler kayıtsız insanlar ise istemezler.Peki bağlılık nasıl sağlanır ? İnsanlara ‘mutlaka bu konu ile ilgilenmelisin ‘ demeyerek,kamu toplantılarına çağırmayarak veya onlara tonlarca broşür dağıtmayarak.İnsanlar ilgi duydukları şeyleri önemserler ve birşey kazanabileceklerini hissettikleri şeyler için bağlılık duyarlar.Zoraki satıcılık bunu başarmanızı sağlamaz.Eğer insanlar sizin teklifinize karşı kayıtsız ise bu onların sizinle aynı konulara ilgi ve kaygı duymadıklarını gösterir.

9. Fikir Sahipliği

İnsanların birşeye bağlılık duymalarının diğer bir sebebi ise ortaya sürülen fikirler üzerinde paya sahip olmaları veya ‘bunu bizde düşünmüştük ‘ gibi tepkilerle fikirlerini sunabilmeleridir.Pratikte bu beyin fırtınası anlamına gelir,insanların fikirlerin uygulanabilirliği konusunda düşünmelerini sağlar,birçok insan için mümkün olan fikirleri diğer kişiler ile paylaşmak gibi.Kayıtsızlık,hissedarların fikirleri ile ortaya çıkan sonuçlar arasındaki ilişki ile birebir doğru orantılıdır.

10. Kendine güven ve Kapasite

Fikirleri uygulamaya koymak kişilerin yeteneklerine ve kendilerine olan güvenlerine bağlıdır.Birçok katılım süreci çığır açıcı aksiyonlar gerektirmektedir.Bireylerin veya küçük grupların birdenbire karmaşık durumlar karşısında karar verebilme yeteneklerine sahip olmalarını istemek veya büyük projelerin bir parçası olmalarını beklemek çok gerçekçi sayılmamaktadır.Birbirlerine güvenmek,kendilerine güvenmek ve formal veya informal olarak öğrenebilmek için eğitime ihtiyaçları vardır.

Etkili Katılım Rehberi’nden alınmıştır.Yazan David Wilcox: http://www.partnerships.org.uk/guide/index.htm

Geri Dön Katılım Değerlendirme ve Araştırma Bakınız:Mobilizatörlerin eğitim dökümanı Toplumda Sahiplenmeyi Sağlamak


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarımı Lourdes Sada
Son Güncelleme: 08.06.2012

 Ana Sayfa

 Katılım Değerlendirme