Pangunahing Pahina
 Literasiya
Pagsasalinwika:

Bahasa Indonesia
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Myla Burke


16. Huwag Mamintas - Kailanman; Purihin - Madalas:

Tingnan ang modulo tungkol sa pamamalakad na pinahihintulutan ang pakikilahok: Positibong Disposisyon. Ipinapaliwanag dito na, kapag tayo ay namimintas sa kapwa tao, hindi nila madalian o kaagad winawasto ang kamalian; kundi mas ipipilit nilang ipagtanggol ito, at mas hindi papayag na sundin ang iyong patnubay. Ang prinsipyong ito, na ginagamit sa pamamahala ng mga manggagawa at boluntaryo, ay ginagamit din dito sa pag-akay sa mga kasapi patungo sa literasiya.

Asahan mong magkakamali ang mga kasapi; ito ay isang mahalagang katangian ng pagkatao (at nagpapatunay ng kaibahan sa Diyos). Kung paano ka tutugon sa kanilang kamalian ang malaking pagkakaiba na tutulong sa kanilang pag-aaral ng literasiya buhat sa iyo. Mamalagi kang payapa, maging mapagbata, bigyang-pansin ang mga tagumpay.

Tingnan natin ang halimbawang ito. Sabihin mo nang ang isa sa iyong mga kasapi ay sumusubok isulat ito: "The cat sat." Maaaring ito ang lumabas: "The kat sot." Punahin ang pag-unlad na nagawa ng kasapi; talaga namang napakahirap sumulong nang ganitong kalayo. Ipaalam mo sa kasapi na mas marami ang makakaintindi ng salitang sat sa pangungusap kapag ang isusulat niya ay: "sat." (Huwag mong banggitin yung "k" sa "kat").

Karaniwan, ang tunog ng iyong pagsagot ay dapat ganito: "Magaling, at mas magaling pa kung ..." (ang tuldok, tuldok, tuldok, ay mag-iiba depende sa kung anong pagpabuti ang imumungkahi mo). Maaari kang magpahiwatig ng kaunlaran na hindi gagamitan ng pagpintas.

Bihira ang kaso kung saan ang sinasanay ay biglang magtatanong, "Mali ba ang 'sot'?" Sa pagsasanay ng basikong literasiya, walang maling sagot. Sabihin ito sa kanya. Kaya lang, mas marami ang makakaintindi sa kanya kung ang isusulat ay "sat" imbis na "sot."

Purihin ang pag-unlad. Huwag gumamit ng mababaw at hindi taos-pusong pagbati. Kilalaning tapat ang mga tagumpay. Hindi madaling bagay ang pagkilala ng isang simbolo, at ang kakayahang maisulat ito para makilala din ng ibang tao. Ito ay isang malaking tagumpay.

Kaya imbis na punahing mali, mahinay mong imungkahi kung paano ito pauunlarin. Tingnan ang Sandwich: i-sandwich (isingit) mo ang mungkahi (hindi pintas) sa gitna ng mga papuri (ang tinapay).

Ang mahalagang hiyaw sa pagsasanay ng mga tagapamahala ay, "Hindi ka kinakailangang maging masama para umunlad." Tandaan na ang mga nagsasanay ay magkakamali; huwag ipakita ang pagkakamali, ipakita na sila ay hindi masama at may pagkakataon pang maging mas mabuti.

Komentaryo tungkol sa lahat ng prinsipyong nasa itaas (mahabang dokumento)

Balik sa listahan ng mga prinsipyo

Balik sa listahan ng mga prinsipyo - handout

––»«––

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 08.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Kaalaman sa Pagbasa at Pagsulat