Αρχική Σελίδα
 Σχεδιασμός Έργου

Μεταφράσεις:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Οδηγίες για τους Αρχηγούς

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

Μετάφραση: Κατερίνα Μπούτσια


Core Document in the Module

Στη διάρκεια του προγραμματισμού, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα έργο της κοινότητας;

Περίληψη:

Αυτό το έγγραφο αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή, κυρίως για τον κινητοποιητή της κοινότητας και τα επιλεγμένα μέλη της εκτελεστικής εξουσίας της κοινότητας που έχουν επιλεγεί από ολόκληρη την κοινότητα για να εφαρμόσουν τις επιθυμίες της στο σχεδιασμό και την ανάληψη δράσης.

Το έργο της κοινότητας είναι ένα οργανωμένο σύνολο δράσεων που κωδικοποιούν τις επιλογές και τις επιθυμίες που αποτελούν προτεραιότητα για την κοινότητα στο σύνολό της (και όχι για ένα μεμονωμένο άτομο, φατρία, ή ομάδα εξουσίας στο εσωτερικό της κοινότητας, ούτε για παράγοντα εκτός της κοινότητας).

Εισαγωγή:

Καθώς η κοινότητα κινητοποιείται, και καθώς όλα τα μέλη της συμμετέχουν στις επιλογές για τις δράσεις που αναλαμβάνονται, είναι χρήσιμο να συνδυαστούν αυτές οι επιλογές και οι αποφάσεις στο έργο της κοινότητας. Το έγγραφο αυτό είναι ένας οδηγός για το σχεδιασμό έργου από μέρους της κοινότητας.

Θα δείτε ότι οι περισσότερες από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη διαδικασία της κινητοποίησης και της οργάνωσης, καθώς και στις συνεδρίες ανταλλαγής ιδεών, αντικατοπτρίζονται στο σχεδιασμό του έργου της κοινότητας. Αυτό είναι σκόπιμο. Ένα έργο που βασίζεται στην κοινότητα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις επιλογές και τις αποφάσεις για το σύνολό της.

Τα Τέσσερα Βασικά Ερωτήματα:

Κατά το σχεδιασμό ενός έργου της κοινότητας, και καταγράφοντας αυτά τα σχέδια σε ένα έγγραφο του σχεδίου, είναι χρήσιμο να ξεκινήσει κάποιος με τις αρχές του σχεδιασμού των έργων, αντί να περιοριστεί στην περιγραφή των θεμάτων που πρέπει να καλυφθούν. Οι αρχές συνοψίζονται σε αυτά τα τέσσερα βασικά ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε άλλες ενότητες, για την εκπαίδευση διαχείρισης, την ανταλλαγή ιδεών, και ούτω καθεξής.

Αυτά τα τέσσερα βασικά ερωτήματα, και κάποιες παραλλαγές τους, επεκτάθηκαν σε σημαντικές λεπτομέρειες σε αυτό το έγγραφο. Καθώς διαβάζετε κάθε ερώτημα, και τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτό, οι απαντήσεις τους αντιπροσωπεύουν το καθένα από τα στοιχεία του σχεδιασμού του έργου. Να μην ασχοληθείτε τόσο με τις λεπτομέρειες ώστε να ξεχάσετε ότι τα τέσσερα ερωτήματα αποτελούν μια μονάδα, που λογικά ταιριάζουν μεταξύ τους.

Αυτό είναι το βασικό σύνολο των τεσσάρων ερωτημάτων διαχείρισης, από την υλική σκοπιά:
 • Τί θέλουμε;
 • Τί έχουμε;
 • Πώς χρησιμοποιούμε αυτό που έχουμε για να πάρουμε αυτό που θέλουμε;
 • Τί θα συμβεί όταν το κάνουμε;

Αυτό είναι το ίδιο σύνολο ερωτημάτων, από γεωγραφική σκοπιά:
 • Πού θέλουμε να πάμε;
 • Πού βρισκόμαστε;
 • Πώς μεταφερόμαστε από το σημείο που είμαστε στο σημείο που θέλουμε να πάμε;
 • Τί θα συμβεί όταν το πετύχουμε;

Η πρώτη ομάδα βασικών ερωτήσεων θέτονται από την άποψη κάποιας υλικής επιθυμίας: Το "τι" είναι επιθυμητό. Αυτή είναι μια χρήσιμη προσέγγιση εάν οι προτεραιότητες της κοινότητας μπορούν να εκφραστούν σε κατασκευή, αγορά, συντήρηση, επισκευή, ή να έχουν κάποιο "πράγμα" αξίας και χρησιμότητας.

Η εμπειρία στο έργο της κοινότητα έχει δείξει ότι οι διαφορετικές κοινότητες χαμηλών εισοδημάτων μπορεί να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. Φτωχές αγροτικές κοινότητες, για παράδειγμα, συχνά εκφράζουν τους στόχους τους δίνοντας προτεραιότητα σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, μια κλινική, το σχολείο, ύδρευση, αποχέτευση, δρόμο τροφοδοσίας. Οι άνθρωποι που ζουν σε αστικές φτωχογειτονιές μπορεί να επιθυμούν το ίδιο (συχνά ως επεκτάσεις των υπαρχόντων αστικών εγκαταστάσεων), αλλά, μπορεί επίσης να θέλουν να ενωθούν και να παλέψουν για τα δικαιώματα των ενοικιαστών, την προστασία έναντι του βανδαλισμού και της εγκληματικότητας, καθώς και άλλες τροποποιήσεις των υφιστάμενων νόμων και πρακτικών.

Σε κάθε περίπτωση τα τέσσερα ερωτήματα σχετίζονται μεταξύ τους ως ενότητα: (1) προσδιορίζεται η επιθυμία, (2) προσδιορίζονται οι πόροι που υπάρχουν, (3) εντοπίζονται τα μέσα για την χρήση αυτών των πόρων ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι, και (4) προβλέπονται ο αντίκτυπος και ορισμένες συνέπειες. Ανεξάρτητα από τη μεταφορά, το υλικό, τη γεωγραφία ή οτιδήποτε άλλο, τα τέσσερα ερωτήματα (και οι απαντήσεις τους όσον αφορά το σχεδιασμό του έργου) παραμένουν τα ίδια, και σχετίζονται μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η ενότητα και η σχέση μεταξύ των ερωτημάτων πρέπει να εξεταστούν πριν προχωρήσουμε στην επέκταση των τεσσάρων βασικών ζητημάτων σε εκείνες που απαιτούνται για το σχεδιασμό ενός έργου.

Διευρυμένα Βασικά Ερωτήματα:

Ενώ ένας σχεδιασμός του έργου μιας κοινότητας βασίζεται στα ίδια τέσσερα ερωτήματα, διευκρινίζεται με την επέκτασή τους. Αυτό δεν απομακρύνει από το βασικό πυρήνα τους τα τέσσερα αυτά ερωτήματα, αλλά τα επεξηγεί.

Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου εκφράζεται ως ένα έγγραφο, αυτά τα ζητήματα (η διευρυμένη λίστα) χρησιμεύουν ως κεφάλαια ή σημεία του εγγράφου σχεδιασμού.

Η διευρυμένη, με το σχεδιασμό των έργων, έκδοση των ίδιων βασικών ερωτημάτων.
 • Ποιο είναι το πρόβλημα;
 • Ορίστε το σκοπό ως λύση στο πρόβλημα
 • Περιορίστε το σκοπό σε ένα περιορισμένο σύνολο στόχων (SMART)
 • Προσδιορίστε τους πόρους και τους περιορισμούς
 • Δημιουργήστε ένα σύνολο από στρατηγικές για τη χρήση των πόρων, αποφύγετε τους περιορισμούς και επιδιώξτε τους στόχους
 • Επιλέξτε την πιο αποτελεσματική στρατηγική
 • Αποφασίστε για την οργάνωση (τη δομή, ποιος κάνει τι, τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα), και
 • Αποφασίστε για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων αναφοράς, την αξιολόγηση.

Το ερώτημα διαχείρισης "Τι θέλουμε;" επεκτείνεται στα τρία πρώτα από το διευρυμένο κατάλογο:

 • Ποιο είναι το πρόβλημα;
 • Ορίστε το στόχο ως λύση στο πρόβλημα
 • Περιορίστε το στόχο σε ένα περιορισμένο σύνολο στόχων.

Οι στόχοι μας διευκρινίζουν το τί θέλουμε. Πρόκειται για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτεραιοτήτων της κοινότητας.

Το ερώτημα διαχείρισης "Τι έχουμε;" επεκτείνεται σε:

 • Προσδιορίστε τους πόρους και τους περιορισμούς

"Το τί έχουμε" μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: (1) τί (πόρους) έχουμε, που είναι χρήσιμοι και πολύτιμοι και θα μας βοηθήσουν να πάρουμε αυτό που θέλουμε, και (2) τί (περιορισμούς) έχουμε που θα μας εμποδίσουν να πάρουμε ό, τι θέλουμε. Αυτά μπορεί να είναι δύο ξεχωριστά κεφάλαια ή τμήματα του σχεδιασμού του έργου.

Το "Πώς χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε για να πάρουμε αυτό που θέλουμε," αναπτύσσεται σε τρία ερωτήματα:

 • Δημιουργήστε ένα σύνολο από στρατηγικές για τη χρήση των πόρων, αποφύγετε τους περιορισμούς και επιδιώξτε τους στόχους,
 • Επιλέξτε την πιο αποτελεσματική στρατηγική, και
 • Αποφασίστε για την οργάνωση (δομή, ποιος κάνει τι, προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα).

Μόνο μία στρατηγική (ένα μονοπάτι που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων) είναι επιθυμητή και απαραίτητη. Όπως φαίνεται στη μέθοδο ανταλλαγής ιδεών (Brainstorm) , η δημιουργία πολλών εναλλακτικών λύσεων και στη συνέχεια η επιλογή μίας είναι ένας τρόπος για να καταστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο συμμετοχική. Η οργανωτική διαδικασία είναι το καθήκον του κινητοποιητή, και θα πρέπει λογικά να βασίζεται στους στόχους και τη στρατηγική που επέλεξε η κοινότητα.

Το «Πώς θα αποκτήσουμε αυτά που θέλουμε με αυτά που έχουμε;" περιλαμβάνει επίσης έναν προϋπολογισμό. Ο λεπτομερής σχεδιασμός του προϋπολογισμού θα πρέπει να τεθεί σε ένα παράρτημα. Κάθε γραμμή σχετικά με τον λεπτομερή προϋπολογισμό σας θα πρέπει να έχει το συνολικό κόστος για μία κατηγορία του προϋπολογισμού. Οι γραμμές θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε παρόμοια είδη δαπανών (π.χ. μισθοί, οχήματα, επικοινωνίες, καύσιμα, μεταφορές). Εάν μπορείτε, να γίνει διάκριση μεταξύ μη αναλώσιμων ειδών (δηλαδή εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά αργότερα) και αναλώσιμων (δηλαδή προμήθειες που θα εξαντληθούν).

Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση του συνόλου των δαπανών που συνδέονται με την υλοποίηση και λειτουργία του έργου. Αν είναι δυνατόν δηλώστε τις δυνατότητες για ενδεχόμενη αυτο-υποστήριξη, ή υποστήριξη από άλλους πόρους, εκτός από εκείνη για την οποία κάνετε αίτηση. Εκτιμήσεις για τις δαπάνες πρέπει να αναλύονται σε λογικές κατηγορίες (συγκεκριμένα κονδύλια), όπως: μισθοί, προμήθειες και υλικά, εξοπλισμός, ταξίδια και ημερήσια αποζημίωση, ενοίκιο, τηλέφωνο. Εθελοντικές εισφορές που γίνονται στο πλαίσιο του έργου από εσάς και τα μέλη του οργανισμού σας θα πρέπει να καταγράφονται και να υπολογίζονται όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά σε χρηματικά ποσά. Καθορίστε φυσικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν ή πρόκειται να διατεθούν για το έργο. Προσδιορίστε τον υπάρχοντα εξοπλισμό του οργανισμού σας και τα εφόδια που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό το έργο. Συμπεριλάβετε άλλα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό το έργο από την κυβέρνηση ή από άλλους οργανισμούς.

Το τέταρτο ερώτημα, "Τι θα συμβεί όταν το κάνουμε;" επεκτείνεται σε πολλά σημαντικά ζητήματα στο σχεδιασμό του έργου. Αυτά συνοψίζονται σε:

 • Απόφαση παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων αναφοράς, αξιολόγηση.

Αυτά τα τρία πράγματα διαφέρουν, αλλά σχετίζονται μεταξύ τους. Είναι επίσης σημαντικά, έστω και αν αυτά είναι που πιο συχνά παραβλέπονται από τους λιγότερο έμπειρους κινητοποιητές και από αρχηγούς των κοινοτήτων.

Παρακολούθηση σημαίνει την παρακολούθηση της διαδικασίας του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη (που "εφαρμόζεται"). Θα πρέπει να παρακολουθούνται τόσο οι ενέργειες όσο και τα αποτελέσματα της δράσης. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του έργου σε καλό δρόμο. Υποβολή εκθέσεων αναφοράς είναι τα μέσα (προφορικά και γραπτά) που κρατούν ενήμερους όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την παρακολούθηση. Αξιολόγηση είναι η οποιαδήποτε κρίση για το τί συμβαίνει (και τις "επιπτώσεις" ή τα αποτελέσματα της δράσης), ώστε να αλλάξουν τα σχέδια, οι σκοποί, οι στόχοι και οι στρατηγικές, εφόσον απαιτείται.

Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται από:

 • την κοινότητα,
 • την εκτελεστική επιτροπή, και
 • άλλους χορηγούς.

Ο σχεδιασμός του έργου θα πρέπει να εξηγεί πώς θα μετρηθούν τα επιτεύγματα και πώς θα ελεγχθούν.

Η εκπόνηση και η παραλαβή των εκθέσεων αναφοράς πρέπει να αποφασίζονται και να περιγράφονται στο σχεδιασμό του έργου. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην αναφορά των αποτελεσμάτων, δηλαδή τα αποτελέσματα του σχεδίου, σε σύγκριση με τους προγραμματισμένους στόχους που καθορίζονται στην πρόταση του έργου σας, και να μη γίνεται απλή αναφορά των δραστηριοτήτων του σχεδίου.

Πέρα από τα Βασικά:

Ενώ τα τέσσερα βασικά ερωτήματα διαχείρισης, και η επέκτασή τους σε καμιά δεκαριά κεφάλαια στο σχεδιασμό του έργου, συνολικά απαρτίζουν το βασικό σχεδιασμό του έργου, υπάρχουν μερικά άλλα στοιχεία που θα μπορούσατε να προσθέσετε στο σχεδιασμό. Τα περισσότερα από αυτά τα επιπλέον στοιχεία απαριθμούνται και περιγράφονται σε μια άλλη ενότητα, στην Πρόταση Έργου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ανάμειξη των δραστηριοτήτων μεταξύ του σχεδιασμού ενός έργου και της εξεύρεσης εξωτερικών κεφαλαίων για αυτό. Η προσθήκη τους στο σχεδιασμό του έργου βελτιώνει την κατανόηση του προτεινόμενου έργου, και διευκρινίζει τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχουν γι 'αυτό τα μέλη της κοινότητας.

Επιπλέον, μερικές φορές παραβλέπουμε το γεγονός ότι, για ένα κοινοτικό σχέδιο, οι πιο σημαντικοί χορηγοί είναι τα ίδια τα μέλη της κοινότητας. Ο χρόνος, η ενέργεια, η σοφία και η σκέψη που δωρίζεται από την εκτελεστική επιτροπή την τοποθετεί επίσης ψηλά στον κατάλογο των δωρητών. Όταν σχεδιάζεται ένα κοινοτικό έργο, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις εκφρασμένες επιθυμίες της κοινότητας (όπως παράγεται από τη μέθοδο ανταλλαγής ιδεών .Όταν ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί, και το έγγραφο του έργου, είναι δακτυλογραφημένο και έτοιμο, θα πρέπει να σταλεί πίσω στην κοινότητα για ανατροφοδότηση, και να επιτραπεί ο δημόσιος έλεγχος, έτσι ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι θα αντικατοπτρίζει πραγματικά τις προτεραιότητες της κοινότητας στο σύνολό της.

Άλλα στοιχεία που μπορούν να προστεθούν περιλαμβάνουν:
 • Μια σελίδα τίτλου,
 • περιγραφή των δικαιούχων (και πώς επωφελούνται),
 • υπόβαθρο (θέματα και προβλήματα),
 • σκοποί και δραστηριότητες (πόσα πρέπει να γίνουν),
 • χρονοδιάγραμμα και χρονικά στάδια,
 • οργανωτικό προφίλ και διάγραμμα,
 • ανάλυση κόστους-οφέλους,
 • περιγραφές καθηκόντων και
 • περίληψη.

Περιγραφές αυτών των πρόσθετων στοιχείων δεν θα συμπεριληφθούν εδώ. Δες Προτάσεις Σχεδίων για την περιγραφή αυτών, και γιατί μπορούν να συμπεριληφθούν.

Συμπέρασμα:

Όταν η κοινότητα ως σύνολο έχει αποφασίσει τη δράση που προτιμά, αυτή μπορεί να εκφραστεί ως ένα έργο. Ένα έργο πρέπει να σχεδιαστεί. Τα κεντρικά στοιχεία του έργου πρέπει να είναι το προϊόν της ανταλλαγής ιδεών με επικεφαλής τον κινητοποιητή και τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η εκτελεστική επιτροπή που έχει επιλεγεί από την κοινότητα.

Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές έχουν δείξει ότι τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού παράγονται από τα τέσσερα βασικά ερωτήματα διαχείρισης. Άλλα στοιχεία πέραν των βασικών στοιχείων (τα οποία θα βοηθήσουν να διευκρινιστεί η φύση του έργου για την κοινότητα και τους άλλους χορηγούς) περιλαμβάνονται επίσης.

––»«––

Παράρτημα: Υπόδειγμα Περιγραφής ενός Έργου

Το ακόλουθο είναι ένα μοντέλο προσομοίωσης περιγραφής ενός σχεδιασμού του έργου:

Ιστορικό (Ποιο είναι το πρόβλημα;)
Ο Σκοπός του Έργου (Η λύση του προβλήματος)
Οι Στόχοι
Οι Πόροι (Δυναμικοί, διαθέσιμοι, εσωτερικοί, εξωτερικοί)
Οι Περιορισμοί
Πιθανές στρατηγικές (Για την επίτευξη των στόχων)
Η επιλεγόμενη στρατηγική (Γιατί επιλέχθηκε)
Παρακολούθηση
Εκθέσεις αναφοράς
Αξιολόγηση
Παραρτήματα (αναλυτικός προϋπολογισμός, χρονοδιαγράμματα, λίστες, διαγράμματα,
επιπλέον πληροφορίες)

Σχεδιασμός ενός έργου:


Σχεδιασμός ενός έργου:

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 30.01.2012

 Αρχική Σελίδα

 Σχεδιασμός Έργου