Pàgina d'inici
Traduccions:

Català
English
Español
Français
Italiano
Português
Romãnã

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents d'utilitat

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:


CAPÍTOL 2

Formar per actuar

Formar-se per enfortir-se; Metodologia de formació en gestió de comunitats

Pel Dr. Phil Bartle

Traducció: Alba Mena


2. Formar per actuar:

Si vol aprendre alguna cosa només pel gust d'aprendre, consulti un professor de filosofia de la universitat. Nosaltres formem per dur a terme algunes accions. No hi ha exàmens; la prova de l'eficàcia de la nostra formació és l'acció que en resulta. La prova és el grau d'enfortiment que aconsegueixen les comunitats escollides (augment de les capacitats, millora de l'autosuficiència). Un indicador de l'augment de la seva força és que la comunitat s'organitza per comprometre's a desenvolupar accions d'autoajuda.

L'objectiu de la nostra formació té sis components:

  1. Campanya de conscienciació (hi ha un problema);
  2. Informació (però hi ha una solució);
  3. Adquisició d'habilitats (com solucionar el problema);
  4. Encoratjament (Ànim! Tu pots fer-ho);

i, el més important,

  1. Organització (organització eficaç)
  2. Mobilització (acció).

Només podem justificar la nostra formació a partir de l'acció comunitària que en resulta.

2.1. Participació, animació i gestió comunitàries:

L'animació social promou les activitats d'una comunitat escollida, amb la intenció que la comunitat es responsabilitzi cada vegada més del seu propi desenvolupament, començant per les decisions sobre els projectes que volen emprendre i l'estímul per a mobilitzar recursos i organitzar activitats.

L'objectiu de promoure la participació comunitària és assegurar que les decisions que afecten la comunitat s'han de prendre entre tots (no només alguns) els seus membres (i no per una agència de fora).

La gestió comunitària duu aquests esforços un pas més endavant a través de la formació de membres i líders comunitaris en tècniques de gestió necessàries per garantir que la comunitat pren el control del seu propi desenvolupament. Així mateix, encoratja i ensenya als funcionaris del Govern i als líders comunitaris a abandonar el paper de patrocinadors de prestacions i serveis. Han de facilitar que les comunitats identifiquin recursos i emprenguin accions per proveir i mantenir les prestacions i serveis d'un assentament humà. La formació en gestió, com també la transferència de coneixements a persones, serveix per organitzar i reorganitzar amb l'objectiu d'augmentar la capacitat.

Il·lustració 3: Reunió comunitària;
Decidir prioritats:


Reunió comunitària; Decidir prioritats

2.2. Campanya de conscienciació i mobilització:

Tot el que hem dit (animació, promoure la participació comunitària i formació en gestió de comunitats) comprèn dos elements importants:

  1. (a) campanya de conscienciació, i després
  2. (b) mobilització

Els membres de les comunitats han de percebre que no només hi ha alguns problemes que afecten a tota la comunitat, sinó també que aquesta té el poder i els recursos (sovint amagats) per solucionar cadascun dels problemes.

La campanya de conscienciació implica demostrar a la comunitat que les solucions als problemes comunitaris, perquè siguin més eficaces, han d'incloure la participació d'aquells que sovint van ser menyspreats en el passat, com per exemple les persones vulnerables, inclosos els minusvàlids -homes i dones-, totes les minories i els grups sense poder i amb baixos ingressos; també han de ser sòlides, realistes i pràctiques. A l'hora de decidir quines accions (o projectes) volen emprendre i de planejar com fer-ho, les comunitats han d'identificar els recursos, tant interns com externs. Això s'ha de fer minuciosament, no de manera superficial, i potser així les solucions es faran realitat al cap d'un temps.

Són recursos el treball (remunerat, voluntari, comunitari, etc.), la terra (espai on es pot desenvolupar una activitat), el transport, les eines i altre com el capital, el finançament, l'organització, la planificació, la gestió i tot allò necessari per acomplir els objectius escollits. Fer-ne ús en el moment i en la quantitat adequada (activar aquests recursos) és el propòsit de la mobilització.

Fer campanya de conscienciació i mobilitzar-se no significa fer discursos per arengar els membres d'una comunitat o per augmentar les expectatives de forma poc realista. Instructors i moderadors han de procurar evitar aixecar expectatives sense fonament.

(Digui: “No fem promeses”)

––»«––

Il·lustració 4: Reunió de l'executiu de l'organització comunitària;
Planificació d'un projecte:


Il·lustració 4; Reunió de l'executiu comunitari

Nota: Per copiar o baixar les imatges a través de la seva URL, cliqui amb el botó dret sobre la imatge i esculli l'opció "Desa la imatge com a..." del menú desplegable. Vegi també Il·lustracions del Cicle de Potenciació comunitària , Il·lustracions de desastres, Il·lustracions sobre la generació d'ingressos i Més il·lustracions per aconseguir grups d'imatges sense text. Pot descarregar les imatges per crear el seu propi material de formació.


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web de Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 17.02.2011

 Inici