Glavna Stranica
 Upravljanje
Prevodi:

中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:


UPRAVLJANJE MOBILIZACIONOG PROGRAMA

Sprovodjenje Mobilizacionog Programa

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Posvećeno Gertu Ludekingu

Pregled Lekcije

Šta Je Potrebno Za Upravljanje Programa Za Unapredjenje?

Uvod:

Možda ste vi okružni upravnik, sa dva ili tri mobilizera u polju. Možda ste zaposleni u vladinom ministarstvu ili pri neprofitnoj organizaciji (internacionalnoj ili nacionalnoj). Možda ste jedini mobilizer u okrugu, samorukovodeći, i dužni da izveštavate administratora koji ništa nezna o zajedničnom unapredjenju. Možda radite za mnogostrani ili dvostrani internacionalni projekat pomoći, i odgovorni ste za zajednično učesnički aspekt projekta.

U celini, ste u sredini, sa nadzornicima iznad vas koji verovatno znaju malo o zajedničnom unapredjenju (osim, možda nekoliko nejasnih ideala pre nego neki skup praktičnih i konkretnih akcija).

Ukoliko imate osoblje u polju, oni verovatno nisu imali nikakvu zvaničnu obuku, tako da će i oni na vas gledati za uputstvo i direkciju. U tom slučaju, skoro sve lekcije na ovom sajtu će vam biti korisne na različite načine.

Ova lekcija razmatra neke probleme u upravljanju koji su svojstveni upravljanju programa za unapredjenje zajednice. Ova lekcija ne razmatra probleme u upravljanju kao celini, jer su ti problemi razmotreni u drugim lekcijama (Učesničko Upravljanje, Obuka U Upravljanju).

Morate da uključite vaše osoblje u polju pri donošenju odluka, i to može biti uradjenjo kroz opise posla, sastanke, godišnji pregled i učesnički pristup upravljanju. Morate da organizujte svoj odeljak za akciju, i Četiri Ključna Pitanja mogu biti od pomoći vama i vašem osoblju pri tom dizajnu.

Budite Upoznati Sa Mobilizacijom:

Svaki upravnik bi trebao biti upoznat sa profesijama osoblja koje nadgleda. To je naročito važno kada je profesija zajednično unapredjenje.

Ukoliko to još to niste uradili, treba da naučite metode i principe mobilizacije. Razmišljajte ko mobilizer, i onda ćete moći da bolje upravljate programom mobilizacije. Koristite ove dokumente da kreirate vaš sopstveni nastavni plan.

Budite upoznati sa nekim osnovnim principima:
  1. izaberite razvoj umesto milostinje,
  2. borba (vežba) povećava sposobnost,
  3. poboljšajte svoje prednosti i nemojte očajavati zbog svojih manjkova,
  4. razumite društvenu perspektivu,
  5. podstičite ljude umesto da ih držite pod svojom kontrolom,
  6. praktikujte i podstičite providnost, hrabrost, tolerantnost, poštovanje i velikodušnost, i
  7. promovišite učestvovanje (naročito u donošenju odluka) na svakom stepenu razvoja i obuke.

Obuka na ovom sajtu vas može uputiti u razumevanju procesa unapredjenja zajednice, i razvoja sposobnosti. Ukoliko ste vi već obučeni, pregledajte je. Ukoliko vam je ovo sve novo, proučite je.

Podrška:

Nemojte zaboraviti da upravnik ima samo jedan instrument: ljude.

Daktilograf u odredjenoj meri zavisi od pisaće mašine, vozač od kola, kopač od lopate, ali upravnik u potpunosti zavisi od ljudi. Ukoliko vi uradite posao tih ljudi, vi više niste upravnik. Kao što vozač mora da održava kola, i daktilograf mora da održava pisaću mašinu u dobroj formi, vi morate da podržavate i služite vaše ljude, bez kojih vi nemožete biti uspešni u vašem poslu.

Problem "Sagorevanja" je često prisutan u društvenim animatorima. To se desi kada je mobilizer sam, pokuša da previše uradi, i prvobitni entuzijazam je zamenjen obeshrabrenjem. Prepreke su činjenica života u mobilizerskom poslu, i radnici u polju moraju biti podsticani i podržavani. Vaše nadgledanje i podrška može da pomogne u sprečavanju sagorevanja, i vi ga možete smanjiti kroz rano prepoznavanje i ispravljanje.

Vi možete podržavati vaše mobilizere na nekoliko načina.

Posetite mobilizere u polju koliko god puta možete. Ukoliko ste često u polju, lakše ćete sagledati čitav proces. Mnoge situacije i dogadjaji neće stići do vas ukoliko ostanete za stolom u svojoj kancelariji, ali će lako biti uočljive ukoliko se pokrenete. Koristite posete za podršku vašem osoblju u polju, davajući im savete i uputstva, bazirane na tome šta ste opazili kada ste bili zajedno u polju.

Takodje, budite upadljivi članovima zajednice. To će biti dokaz članovima zajednice da njihove diskusije sa mobilizerom ne završe sa mobilizerom, nego stignu i do vas. Njihovo povećano pouzdanje u mobilizera i proces će zauzvrat predstavljati dalju vašu podršku mobilizera.

Obuka se nikada nemože održati jednom za uvek u ovoj profesiji. Obezbedite da su vaši mobilizeri obučeni na stalnoj bazi. Kombinujte obuku sa nadgledanjem, uputstvima i podržavanjem. Organizujte radionice, konferencije, seminare, i izlete.

Treba da pokušate da okupite sve mobilizere jednom mesečno, ili barem jednom u dva meseca za dvodnevnu konferenciju. U toku tih sastanaka, zakažite vreme kada oni mogu da izveste jedno druge i iskažu teškoće sa kojima se oni suočavaju. Dozvolite da mobilizeri daju svoje komentare i, ukoliko je prikladno, dovedite stručnjake ili pripremite sopstvenu prezentaciju za njih o takvim problemima, koja može biti ponudjena na sledećem sastanku.

Branite Metod:

Izvan profesije mnogi nerazumeju dobro metodologiju unapredjenja.

Mnogi ljudi nerazumeju opasnost milostinje, i nevide unapredjenje zajednice važnijim od brze izgradnje škole. Kada viši činovnici pri vašoj organizaciji, ili političari, ili novinari, pitaju mobilizera zašto škola još nije izgradjena, mobilizer je ometen u svome radu. Mobilizer može biti primamljen da potroši nepotrebno vreme u odbrani metoda (umesto u unapredjenju); branjenje medota je deo vašeg posla.

Kad god imate priliku, objasnite i odbranite metod: pri pisanju kratkih obaveštenja za važne posetioce, pri pisanju članaka za novine, kratkih rutinskih izveštaja o napretku, u razgovoru sa lokalnim radio stanicama, i diskusijama sa uticajnim osobama. Platite lokalnog ili nacionalnog novinara mali honorar i pokrijte troškove izleta da napiše članak o metodu, objašnjavajući zašto je unapredjenje zajednice važnije od vremena koje izgradnja njihove škole oduzima.

Održite vašeg nadzornika informisanim. Iskoristite priliku i pripremite izveštaje sa principima i metodima da ga naučite.

Obratite pažnju na "turiste." To su važne ličnosti, novinari, predstavnici donorskih agencija. Obavestite ih o vašim ciljevima (unapredjenje zajednice, ne nužnik).

Uvek imajte u vidu cilj razvoja sposobnosti (vaše i njihove); nemojte biti ometeni. Angažujte se u "mešanju" u ime vaših mobilizera, zaštitite vaše osoblje u polju od pitanja baziranih na pogrešnim pretpostavkama i neznanju.

Planiranje:

Dobro upravljanje zahteva dobro planiranje. Dok je to istina da to važi za većinu situacija u upravljanju, vaš posao kao upravnik mobilizera ima odredjene specijalne karakteristike u planiranju.

Vi imate dva različita izvora planiranih vizija, i nema garancije da će se one susresti. Vaš zadatak u upravljanju programa mobilizacije je da podstičete njihov susret koliko god možete.

Na jednoj strani, imate okružni, regionalni ili nacionalni proces planiranja. Tradicionalno, ova vrsta planiranja je bila centralizovana ili što se često zove "Odozgore." Planovi dolaze do vas od gore, kroz vašeg nadzornika ili okružnog službenika.

Na drugoj strani, vi imate vizije i želje članova zajednice. Ododole. Ovi planovi su skicirani od strane vaših mobilizera pri idejnim sastancima i sastancima zajednice pri kojima su utvrdjeni prioritetni problemi i rešenja.

Na sreću, razlika medju njima nije toliko problematična koliko to izgleda na prvi pogled. Osobe koje su zadužene za planiranje pri nacionalnom ili regionalnom nivou sve više i više su zainteresovane za mišljenje opšte populacije, drugim rečima zajedničnom mišljenju. Ukoliko im se pokažete kao dobar i punovažan izvor odluka donešenih ododole, oni će pokušati da obuvhate vašu informaciju u njihove nacionalne ili regionalne planove.

Šta više, želje članova zajednice u kojima mobilizeri rade su često u skladu sa nacionalnim prioritetima. To je naročito slučaj sa ciljevima kao što su fizička izgradnja (vodovod, bolnice, škole, putevi). To je manje slučaj sa gradjanskim ili pravnim ciljevima, koji obično obuhvataju sukobe sa vladinim službenicima, gazdama ili drugima koji imaju moć i stečena prava.

Obavezno spojite regionalne ili okružne planove sa vašim mobilizacionim programom. To zahteva održavanje dobre komunikacije sa regionalnim ili okružnim vlastima (u zavisnosti od vašeg područja odgovornosti).

Te vlasti će najverovatnije biti zainteresovane da čuju kakve prioritete članovi zajednice imaju, koje vi možete da nabavite kroz mobilizere. To će naravno zahtevati dobru komunikaciju sa vašim mobilizerima, i potrebu za efektivnom pripremom izveštaja od strane mobilizera.

U medjuvremenu, vi ćete morati da obezbedite da u toku vaših redovnih (mesečnih ili dvomesečnih) sastanaka sa mobilizerima, vi ih informišete o donetim odlukama, vizijama, prioritetima i željama na okružnom i regionalnom nivou.

Proverite: Uputstva za Pripremu Plana Rada

Papirni Trag:

Ja nemam naučni dokaz ili statistiku, ali u mom iskustvu, radnici u polju i priprema izveštaja neidu prirodno zajedno.

Izgleda kao da mobilizeri imaju pozitivnu antipatiju protiv održavanja arhive i izveštaja. Samo organizovanje zajednice da sprovede samopomoćni projekat nezahteva pripremu izveštaja. Mobilizer se često izgubi u poslu, i često previdi potrebu za održavanje arhive i pripremu izveštaja. Problem sa time je da mobilizer u tom slučaju promaši da uvidi čitavu sliku. Oni zaborave, ili nežele da priznaju, da će jednog dana napustiti zajednicu ili možda biti zamenjeni.

Da bi obezbedili kontinuitet i doslednost u intervenciji, novi mobilizer mora znati šta se prethodno desilo, šta je bilo efektivno, šta nije, i naučene lekcije. Istraživanje i proučavanje nebi trebalo biti potrebno ponovo ponoviti.

Osigurajte da mobilizeri održavaju arhivu i pripremaju izveštaje. Ukoliko koristite materijal za obuku na ovom sajtu, što je preporučljivo, početni uvodni dokumenti podstiču mobilizera da počne sa pisanjem dnevnika. Održavanje arhive je neophodno za kasniju pripremu izveštaja, svih aktivnosti i rezultata, i naučenih lekcija. Insistirajte da neprekinu sa održavanjem arhive i pripremom izveštaja.

Kasnije organizujte radionicu u pripremi izveštaja za vaše mobilizere, i korstitite materijal koji je na raspolaganju na ovom sajtu. Jedna čitava lekcija je posvećena Pripremanju Izveštaja. Kada mobilizer napusti zajednicu, tražite da ta arhiva ostane deo programa.

Kao upravnik programa, vi morate da obezbedite više od same pripreme mobilizerskih izveštaja. Morate da uspostavite UIS (UIS = Upravljački Informacioni Sistem). Vi morate da objasnite kako taj sistem funkcioniše, i kako vaši mobilizeri moraju da doprinesu njegovom funkcionisanju. Vi morate da im pokažete njegovu svrhu, i šta bi trebalo da bude sposoban da postigne. Proverite: Upravljačka Informacija. Informacija mora biti zavedena na takav način da može biti lako dostupna - po potrebi.

Zaključak:

Ostale lekcije vam daju uputstva kada se radi uopšteno o upravljanju. (Obuka U Upravljanju, Učesničko Upravljanje). Koristite te druge lekcije uz ovu, koja proučava probleme koji su svojstveni upravljanju mobilizacionog programa.

Budite upoznati sa principima i metodima mobilizacije; koristite materijal za obuku na ovom sajtu da ih naučite ili pregledate. Bolje ćete saradjivati sa mobilizerima, i veće koristi ćete imati od njihovih aktivnosti u razvojnom programu.

Podržavajte vaše mobilizere sa uputstvima, savetima, i vašim aktivnostima, na polju i sa vašim nadzornikom, političarima i novinarima.

Branite metodologiju jer ona nije dobro razumena, i njoj se protive ti koji su zainteresovani da stvari ostanu takve kakve su.

Planirajte vaš program, i koristite vašu poziciju izmedju regionalnih i nacionalnih vlasti i članova zajednice, da spojite ta dva izvora planiranih vizija.

Osigurajte da postoji papirni trag jer su arhiva i izveštaji jako važni u vašem vodjenju uspešnog, održavajućeg, neprekidnog i doslednog programa zajedničnog unapredjenja.

Nezaboravite da je upravljanje suviše važno da bi bilo ostavljeno samo upravnicima.

––»«––

Radionica:


Radionica

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 02.10.2011.

 Glavna Stranica

 Upravljanje