Pàgina d'inici
Traduccions:

Català
English
Español
Romãnã

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa del web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços d'interès


TEXT DIFÍCIL

Notes sobre l'argot

pel Doctor Phil Bartle

traduït per Mariona Oncins Vilajoliu

Fullet

Que les paraules no us causin maldecaps; apreneu-les

Paraules difícils:

Els documents d'ensinistrament d'aquest lloc web es dirigeixen principalment a treballadors amb un nivell d'estudis mitjà. S'han utilitzat deliberadament una gramàtica i un vocabulari simples. Les paraules especials que s'utilitzen en aquest treball apareixen a Paraules clau, amb notes explicatives per a activistes.

Us invitem a consultar-les sovint. En el document Història i propòsit , que presenta el material d'ensinistrament, hi ha un paràgarf en concret que condensa moltes de les paraules especialitzades i pot ser que resulti aclaparador pels nouvinguts. Aquest document estudia específicament aquestes paraules i en fa algunes aclaracions.

Aquest és el text difícil:

"Aquest lloc tracta d'un ensinistrament per a la gestió modificat per tal d'orientar-lo a l'acció, que es dirigeix a la comunitat i als seus líders, i d'adaptacions de mètodes d'organització comunitària adequats a la ràpida urbanització mundial que existeix actualment. Es comprenen temes com: la reducció de la pobresa, l'estratègia d'equilibri entre els sexes, la facilitació, la generació d'ingressos, el desenvolupament de la capacitat, la supervisió, la pluja d'idees, la participació comunitària, l'animació social, l'aprenentatge d'una llengua oral o la potenciació".

Aquestes són les notes explicatives

Modificat:

Significa "canviat". Originalment el desenvolupament comunitari es va crear per a comunitats rurals (en societats colonials).

El lloc del MPFC mostra mètodes derivats dels mètodes originals i transformats per tal de reflectir situacions actuals, societats urbanes, països postcolonials i un increment del control i de la presa de decisions per part de les comunitats destinatàries.

Orientat a l'acció:

Significa que els mòduls d'ensinistrament del MPFC estan pensats per a l'acció, no per a la teoria o la discussió acadèmica. Veure Acció.

Ensenyen als treballadors comunitaris com actuar.

Ensinistrament per a la gestió:

Aquest és un tipus especial d' ensinistrament el resultat del qual supera la simple transmissió de coneixements. S'explica a Paraules clau.

Aquest ensinistrament pretén obtenir com a resultat l' organització d'un nou grup o la reorganització d'un que ja existeix, de manera que estiguin més capacitats per a prendre decisions de gestió eficients, efectives i racionals.

Dirigit als membres d'una comunitat i als seus líders:

L'ensinistrament és per a treballadors comunitaris, també anomenats cooperants, activistes o animadors socials, que treballen en un àmbit comunitari. Se’ls ensinistra perquè potenciïn comunitats, és a dir, perquè les enforteixin o n’estimulin la capacitat de desenvolupament.

Així, doncs, encara que l’ensinistrament sigui per a treballadors comunitaris, els beneficiaris són els membres de la comunitat i els seus líders.

Adaptacions dels mètodes d’organització de la comunitat:

En aquest lloc web, hem modernitzat els antics mètodes tradicionals d’organització.

Per exemple, ens servim de mètodes utilitzats per organitzadors de sindicats, al seu torn emprats per instructors de gestió.

Adequats a la ràpida urbanització mundial que existeix actualment:

El món ja no és com era en l’època colonial. És més urbà, el canvi social ha augmentat i és més ràpid i hi ha més homogeneïtat en les societats i comunitats.

Els mètodes que s'ensenyen en el lloc del MPFC han estat modificats per tal de reflectir aquests canvis.

Es comprenen temes com la reducció de la pobresa:

Evitem parlar de l’"alleujament de la pobresa" és a dir, la reducció temporal del dolor que provoca la pobresa, però sense atacar-ne les causes fonamentals.

Per reducció ens referim a la seva eradicació total. Veure el mòdul Principis de potenciació comunitària .

Estratègia d’equilibri entre sexes:

Qualsevol pla pensat per a mitigar o reduir les diferències de poder, prestigi, ingressos i respecte entre homes i dones. Igualtat de sexes.

Veure el mòdul sobre Igualtat de sexes.

Facilitació:

Significa "ajudar". Un bon professor ajuda els seus alumnes a descobrir les coses per ells mateixos en comptes d'imposar-los el que han de pensar.

Un facilitador comunitari ajuda la comunitat a prendre les seves pròpies decisions en lloc de dir als membres allò que han de pensar.

Generació d'ingressos:

La creació de nova riquesa de veritat, no una simple transferència de fons.

Veure el mòdul sobre Principis de generació d’ingressos.

Desenvolupament de la capacitat:

Solíem dir desenvolupament de la capacitat com si poguéssim incrementar la capacitat d’una organització o comunitat des de fora. El terme " desenvolupament de la capacitat " implica que el seu creixement ve de dins.

Capacitat significa "aptitud", raó per la qual el seu desenvolupament expressa un augment de la força, el poder o l’habilitat de fer les coses que vol fer. Veure el mòdul sobre Desenvolupament de la capacitat.

Supervisió:

Observar com van les coses. Escriure informes sobre aquestes observacions.

A diferència de l'"avaluació, " la supervisió no implica fer un judici de valor sobre allò que s’observa.

Pluja d'idees:

Una sessió de grup especial, molt estructurada, per a definir problemes i extreure decisions de grup. Veure el mòdul Pluja d'idees.

Participació comunitària:

On els membres participen en la presa de decisions dels plans dirigits a millorar la comunitat. És diferent de "consulta", en la qual l'agència parla amb els membres de la comunitat abans d'actuar.

També és diferent de "contribució", en la qual s'espera que els membres de la comunitat facin donatius de diners, treball o coses per a un projecte comunitari.

Aprendre una llengua oral:

En aquest lloc hi ha un document especial dirigit als treballadors comunitaris que han estat assignats a comunitats desconegudes i la llengua de les quals no parlen. Veure Mètode auditiu.

Aquest mètode descarta els que utilitzavem a l'escola per a aprendre una segona llengua i fa ús dels camins gravats en el nostre cervell des que tenim 1 o 2 anys per a aprendre la nostra primera llengua. (Quan apreníem la nostra llengua materna, no escribíem ni llegíem ni memoritzavem cap regla gramatical. Vam aprendre a percebre allò que estava bé).

Potenciació:

Enfortiment. Quan anem al gimnàs per enfortir-nos, no podem deixar que l'entrenador o el professor faci els exercicis. Per tornar-nos més forts, els hem de fer nosaltres.

Això es pot aplicar a una comunitat o organització que es vulgui enfortir. No podem fer les coses per ells, ja que això els debilitaria. Veure Potenciació.

Conclusió; aprendre paraules:

La nostra intenció és fer la redacció d’aquests documents d’ensinistrament tan simple com sigui possible per a les persones amb educació secundària. No obstant això, no s’ometen les paraules difícils, incloses les que s’utilitzen de forma especial en la professió del desenvolupament comunitari.

En lloc d’evitar-les, aquest web proporciona una llista extensa de paraules clau i us suggereix que feu ús de les explicacions d’aquesta llista per tal de comprendre les paraules més difícils. Veure Paraules clau.

––»«––

Treball comunitari:


Treball comunitari

© Drets d'autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web de Lourdes Sada
──»«──€“
Última actualització: 15.12.2010

 Pàgina d'inici