Trang Chủ
 Từ Khóa
 Duy trì sự can thiệp


Dịch:

'العربية
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
हिन्दी
Italiano
日本語
Kiswahili
Português
Română
Русский
Af Soomaali
Srpski
Tiếng Việt
Türkçe
اردو
中文

                               

Trang Khác:

Từ Khóa

Sociology

Học Phần

Sơ Đồ Trang

Liên Hệ

Tài Liệu Hữu Ích

Đường Dẫn Hữu Ích


Liên kết đến các từ bắt đầu với:

  A   B   C   D   E   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y


TỪ KHOÁ TRONG CHƯƠNG "DUY TRÌ SỰ CAN THIỆP"

bởi Phil Bartle

Phiên dịch bởi So Ta, Duong Vu

 

TẠM DỊCH LÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

(sustainability)

Từ " sustainability " ( tạm dịch là sự phát triển bền vững ) quan trọng cho việc hỗ trợ phát triển. ( Từ này không được tìm thấy ở nhiều cuốn từ điển). Nó đề cập đến "khả năng" của điều gì đó được " duy trì" ( xúc tiến, tiếp tục ) sau khi hỗ trợ bên ngoài rút lui. Đối với cộng đồng, việc xây dựng nguồn cung cấp nước, tu sửa, don dẹp và sử dụng máy bơm sau khi được xây dựng, là cả một niềm ao ước

Đối với nhà tài trợ từ bên ngoài, nó là sự tiếp tục các công trình dự án hay hiệu suất của nó sau khi họ rút lui. Còn đối với bạn, một người vận động, nó sẽ là sự tiếp tục của việc đẩy mạnh quá trình phát triển xã hội của cộng đồng. Với những nhà môi trường học và sinh thái học, "sustainability" yêu cầu hoạt động có thể duy trì ( như sinh vật học ) bởi môi trường vật chất mà nguồn lực không thể tái tạo không được tận dụng hết.

العربيّة الاستمرارية,    Bahasa Indonesia: Keberlangsungan,    Deutsch: Nachhaltigkeit, die nachhaltigkeit,    Ελληνικά: Bιωσιμότητα,    English: sustainability,    Español: sostenimiento,    Filipino/Tagalog: maipapatuloy,    Français: durabilité,    Galego: sostentabilidade,    हिन्दी : निरंतरता,    Italiano: sostenibilita,    日本語: 継続,    Kiswahili: udhibiti,    Português: sustentabilidade,    Română: dezvoltare durabila,    Pyccкий: устойчивость,    Af Soomaali: xejin,    ไทย: ความยั่งยืน,    Tiên Việt: Tạm dịch là sự phát triển bền vững,    اردو (Urdu): سسٹينيبِلٹ, سسٹينيبِلٹی",    中文 / Zhōngwén: 持续性 
──»«──
Nếu bạn tìm được từ liên quan đến sự uỷ quyền cộng đồng và nó cần được thảo luận, xin mời bạn viết ra.
Các trang này được làm bởi sự cộng tác của tình nguyện viên.
Trang web này được lưu trữ thông qua mạng cộng đồng Vancouver (VCN)
Nếu bạn sử dung lại tài liệu của trang này xin hãy ghi rõ tên tác giả
và nối đường dẫn đến www.cec.vcn.bc.ca

© Quyền tác giả: Phil Bartle
 Thiết kế web bởi Lourdes Sada
──»«──
Last update: 2012.08.16

 Trang chủ

 Duy trì sự can thiệp