Pagina principală
 Metode de formare

Traduceri:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Alte Pagini:

Module

Harta site-ului

Cuvinte cheie

Contact

Document utile

Link-uri utile

Sumar:

Sumar:

Sumar:

Sumar:

Sumar:

Sumar:


CADRU

pentru un management comunitar

de Phil Bartle, PhD

Traducere de Oana Bajka


Referinţe pentru formatori

Cadrul propus aici pentru o curriculă de formare este îndreptat înspre reducerea sărăciei, prin întărirea unor comunităţi cu venituri reduse în domeniul planificării şi managementului utilităţilor comunale şi al serviciilor din aşezările umane, construirea lor, operaţionalizarea şi întreţinerea lor.

Aceste materiale ar putea fi produse la nivel regional sau sub-regional, cum este adecvat din punct de vedere cultural la nivelul fiecărei regiuni. Apoi, în fiecare ţară şi în fiecare zonă operaţională din cadrul ţării, aceste materiale ar trebui traduse în limbile autohtone comune şi modificate pentru a reflecta variaţiile culturale locale.

Scopul formării în management comunitar:

Această formare este o formare pentru acţiune, adică mobilizare (organizarea grupurilor pentru a fi mai eficiente), nu doar pentru transferul de aptitudini sau pentru transmiterea de informaţii unor colecţii de indivizi.

Nu poate fi accentuat prea mult faptul că formarea, ca metodă de consolidare a comunităţilor cu venituri reduse, de reducere a sărăciei , de promovare a participării comunitare, de susţinere practică a democratizării şi descentralizării, adică de mobilizare, este departe de a fi doar un transfer de informaţii şi de aptitudini către participanţi.

Aceasta este o formare netradiţională. Formalizarea şi instituţionalizarea acestui fel de formare aduc cu ele pericolul secătuirii formării, al accentuării transferului de aptitudini în detrimentul aspectelor de încurajare, mobilizare şi organizare pe care le presupune formarea.

În acest sens, formarea în management a fost dezvoltată pentru a consolida eficienţa managementului la vârf şi a managementului de mijloc în corporaţiile pentru profit.

Aici ea a fost modificată şi integrată cu tehnici de organizare a sindicatelor, în scopul mobilizării şi consolidării capacităţii comunităţilor cu venituri reduse de a se uni şi de a se ajuta singure, de a se angaja în schimbări de dezvoltare socială.

Vedeţi: Introducere în formarea în management pentru comunităţi şi Metodologia capacitării.

Fiecare pachet ar trebui să conţină următoarele:

Un "pachet" este un set de asistenţă în formare, pentru formatori şi participanţi, orientat spre transmiterea materialului.

  • Un document despre subiectul central al formării: pentru participanţi (10-12 pagini inclusiv diagrame şi ilustraţii);
  • Manualul formatorului: pentru formatori (5-7 pagini de instrucţiuni detaliate);
  • Materiale de distribuit de o pagină: pentru participanţi;
  • Diagrame şi proiecţii (care pot fi copiate pe flipchart dacă nu există curent electric);
  • Un clip de zece minute; şi
  • Materiale pentru exerciţii şi atelier (mostre, păpuşi, decupaje, material modelabil).

Subiectele formării:

În vreme ce orice curriculă finală ar trebui să aibă subiecte alese în funcţie de condiţiile şi nevoile zonei, lista următoare de subiecte este sugerată ca set de bază:

Secţiunile următoare schiţează ceea ce ar putea include conţinutul fiecăruia dintre aceste subiecte.

Formare pentru consolidarea comunităţii:

Pentru facilitatori şi formatori. Ipoteze contradictorii. Scopul formării nu este numai transmiterea de informaţii şi transferul de aptitudini unor persoane.

Formarea este un instrument de mobilizare, de insuflare a încrederii şi entuziasmului, de conştientizare (a faptului că membrii unei comunităţi nu trebuie să accepte cu apatie ceea ce le aduce soarta), de organizare sau reorganizare a unei comunităţi în propria ei Organizaţie Bazată pe Comunitate (OBC), de a-i face pe membrii comunităţii să fie mai conştienţi de propria situaţie, de dorinţele lor comune, de lucrurile de preţ pe care le deţin şi de potenţialele resurse, de a-i aduce în posibilitatea să-şi realizeze singuri propriile evaluări realiste privind limitele şi constrângerile.

Aptitudini de formare pentru îmbunătăţirea organizării eficiente. Tehnici de încurajare şi de insuflare a încrederii, entuziasmului şi a atitudinilor orientate spre comunităţi care încep să lucreze pentru propriul viitor. Importanţa metodelor şi scopurilor unei formări atente la gen . Importanţa acţiunilor comunitare care respectă mediul. Tehnologie adecvată. Motivare. Facilitare mai degrabă decât prezentare.

Cum să modificăm manualele şi metodele de formare pentru diferiţi participanţi (persoane oficiale, lideri, persoane care populează mahalalele, experţi tehnici, rezidenţii zonelor rurale, oameni cu ştiinţă de carte, analfabeţi, bărbaţi, femei, persoane cu dizabilităţi, persoane care nu au dizabilităţi, persoane educate, angajaţi, şomeri, persoane fizice autorizate, tineri, bătrâni, diferite religii, grupuri etnice diferite, ideologii diferite). Utilizarea poveştilor, poeziilor, dansurilor, muzicii, pieselor de teatru, jocului de rol, păpuşilor şi metodelor alternative de comunicare. Poveşti care să încurajeze oamenii să se ajute singuri, să planifice, să gândească pozitiv.

Vedeţi: Manual pentru mobilizatori. Principii şi metode pentru consolidarea unei comunităţi.

Tehnici de capacitare:

Pentru lideri, tehnocraţi şi persoane oficiale. Caracteristicile abordării de tip "Furnizare": ca manifestare a elitismului şi aroganţei; ca metodă ieftină de a obţine voturi, de a recunoaştere profesională şi de a promova în carieră; ca activitate care promovează dependenţa comunităţii şi astfel continuarea sărăciei şi apatiei. De ce se simt liderii, persoanele oficiale şi tehnocraţii ameninţaţi de capacitarea şi iluminarea comunităţilor.

Cum poate o abordare prin capacitare să impulsioneze carierele politice ale liderilor, să ajute în carierele profesionale ale experţilor tehnici, să promoveze carierele persoanelor oficiale. Tehnici de animare socială pentru lideri, experţi tehnici şi persoane oficiale.

Vedeţi: Pregătirea unui document de politici publice privind dezvoltarea comunităţii.  Linii directoare

Mobilizarea grupurilor comunitare:

Pentru animatori şi lucrători în comunitate. Tehnici de animare socială.

cum să organizăm o comunitate pentru a se implica în propria dezvoltare. Convocarea de şedinţe ale comunităţii. Implicarea tuturor membrilor comunităţii, nu numai a unora. Importanţa genului. Grupuri vulnerabile. Principii (de exemplu "Oamenii îi ajută mai degrabă pe cei care se ajută singuri"). Rolul împărţirii de alimente.

Poveşti şi anecdote pentru mobilizarea grupurilor. Metode alternative pentru comunicarea în comunitate. Problema schismelor şi facţiunilor din comunitate. Ce este "Realizarea unităţii", şi cum să o realizăm? Creşterea nivelului de conştientizare dar nu şi al aşteptărilor. Fără promisiuni. Comunicarea şi schimbul de experienţă cu alţi mobilizatori şi animatori.

Vedeţi: Realizarea unităţii. Explicarea faptului că pentru luarea deciziilor în comunitate este nevoie de o comunitate unită

Organizarea unei OBC:

Pentru lucrătorii în comunitate. Ce este de făcut după ce se întâlneşte toată comunitatea.

Asigurarea că executivul OBC este alegerea reală a întregii comunităţi. Membrii executivului OBC ca slujitori de încredere ai comunităţii; nu ca lideri sau formatori de opinie. Organizarea executivului pentru a realiza o sarcină: eficienţă, nu statut. Importanţa responsabilităţii şi transparenţei.

Vedeţi: Organizarea prin formare. Organizare pentru luarea deciziilor sau pentru acţiune.

Evaluarea resurselor comunităţii:

Pentru OBC. Evaluarea realistă trebuie să preceadă planificarea.

Ce resurse se găsesc în comunitate? Unde se află ele? Cum pot fi ele utilizate (mobilizate)? Ce piedici şi constrângeri există? Care sunt cele mai mari nevoi ale comunităţii? Realizarea unei hărţi pentru deciziile comunităţii. Aşezarea unor valori monetare pe munca donată (necalificată, calificată, de management).

Vedeţi: Evaluarea situaţiei din comunitate; Inventarul şi harta comunităţii.

Hotărârea priorităţilor comunităţii

Pentru OBC-uri şi mobilizatorii care organizează OBC-uri.

Ce este de făcut atunci când unele persoane vor un lucru iar altele vor alt lucru? A cui este alegerea? "Realizarea unităţii" revăzută. Nevoile comunităţii versus dorinţele comunităţii; a cui este alegerea de fapt? Tehnici de brainstorming pentru mobilizarea grupurilor.

Vedeţi: Tehnici de brainstorming. Pentru a obţine un set creativ de decizii din partea unui grup.

Planificarea unui proiect comunitar:

Pentru OBC-uri. Cum să structurăm şi să planificăm un proiect comunitar.

Din nou brainstorming, pentru luarea deciziilor în grup. Elementele logice structurale ale unui proiect (problema, scopul, obiectivele, resursele, constrângerile, strategiile posibile, strategia aleasă, contribuţia oamenilor, materialele necesare, pământul, echipamentul necesar, transportul necesar, planul de lucru, costurile, cine ce şi când face, material suplimentar pentru anexe).

Vedeţi: Designul proiectului. Cum să structurăm un proiect comunitar.

Cum să scriem propuneri eficiente:

Pentru OBC-uri, ONG-uri şi autorităţi locale. Propuneri eficiente, nu drăguţe.

Care este efectul dorit? Încorporarea designului proiectului într-o propunere eficientă. Capitole ale propunerii. Propunerile ca tehnică de strângere de fonduri. Importanţa faptului de a avea mulţi donatori şi multe surse. Util de asemenea pentru administratorii şi liderii consiliilor regionale, pentru a se raporta la propunerile din partea OBC-urilor.

Vedeţi: Scrierea de propuneri, cum să obţinem bani de la organizaţiile donatoare şi Capitole ale propunerii de proiect comunitar, un material de distribuit la formare.

Strângerea de fonduri:

Pentru OBC-uri şi ONG-uri. Cum să obţinem fonduri şi alte resurse.

Comunitatea în sine ca sursa cea mai importantă de donaţii. Cel mai important cuvânt: "Mulţumesc". Informarea finanţatorilor despre progres. Evitarea descurajării (nu toţi cei cărora li se cere sunt potenţiali donatori). Încurajarea (importanţa celui care se ocupă de strângerea de fonduri). Importanţa reputaţiei (onestitate, transparenţă, etică, scopuri adecvate, eficienţă). Câteva ponturi privitoare la strângerea de fonduri. Abordări diferite pentru surse diferite. Tehnici variate.

Vedeţi: Achiziţia de resurse. Metode prin care o organizaţie a comunităţii poate obţine resurse pentru proiecte.

Planificarea pe zone şi participarea comunităţii:

Pentru lideri şi persoane oficiale. Formare în management pentru lideri şi oficiali zonali.

Importanţa planificării ("Dacă eşuezi în planificare, atunci planifici să eşuezi", "Dacă nu ştii unde vrei sa mergi, nu contează pe ce drum o apuci"). Metoda "inversă" de planificare: începem cu sfârşitul (scopul dorit) şi sfârşim cu începutul (ce este de făcut acum şi în fiecare etapă succesivă). Importanţa implicării planurilor şi proiectelor comunitare în planurile zonale. Metoda capacitării şi cum poate fi ea inclusă în planificarea şi managementul zonal. Asigurarea unei conduceri şi a unei coordonări proactive pentru NGO-urile internaţionale şi naţionale care operează în zonă. Comunicarea spre şi dinspre OBC-uri. Tehnici pentru luarea deciziilor în mod participativ.

Vedeţi: Linii directoare pentru pregătirea unui plan de lucru. Pentru scrierea unor planuri de lucru pe 3 sau 6 luni.

Managementul comunitar al oamenilor:

Pentru toţi agenţii implicaţi.

În timp ce managementul înseamnă a pune resursele potrivite la locul potrivit în momentul potrivit; oamenii sunt mai mult decât resurse şi inputuri. Ei sunt de asemenea scopul pe care îl servim prin consolidarea comunităţii.

Caracteristici speciale ale oamenilor ca resurse ale comunităţii. Managementul muncii remunerate şi neremunerate. Munca în comunitate şi loialitatea faţă de comunitate. Recunoaştere şi apreciere: importanţa recunoaşterii comunităţii pentru donaţii, mai ales pentru donaţiile în muncă voluntară pentru comunitate.

Sensibilitate faţă de alte obligaţii: muncă, familie, casă, înmormântări, sărbătoriri, ritualuri şi ceremonii.

Recuperarea costurilor:

Pentru persoane oficiale şi din executivul OBC-urilor.

Scrierea de propuneri şi alte forme de strângere de fonduri pot ajuta la construirea unei utilităţi în comunitate, dar cum rămâne cu costurile de operare, costurile de acoperire, întreţinerea şi reparaţiile? Taxe fixe. Taxe pentru utilizarea serviciilor şi utilităţilor publice. Taxe pentru rezidenţi. Cedarea unor fonduri naţionale şi zonale pentru comunităţi în vederea întreţinerii utilităţilor.

Vedeţi: Achiziţia de resurse. Metode prin care o organizaţie a comunităţii poate obţine resurse pentru proiecte.

Împărţirea beneficiilor:

Pentru persoane oficiale şi din executivul OBC-urilor. Descentralizarea colectării şi cheltuirii de venituri.

Implicaţii legale. Importanţa activităţilor de lobby la nivel naţional şi politic. Cum poate dezvoltarea bazată pe comunitate să contribuie la deciziile de la nivel naţional de descentralizare a repartizării veniturilor. Măsurarea seriozităţii Guvernului prin reglementările şi practicile sale de repartizare a fondurilor spre zone şi comunităţi.

Monitorizarea bazată pe comunitate:

Pentru OBC-uri şi animatori. Dacă vreţi să rămâneţi în cursă trebuie să vedeţi încotro mergeţi. Diferenţa dintre monitorizare şi evaluare.

Progresul nu se referă la felul activităţilor; el se referă la cât de aproape suntem de obiectivele planificate. De ce obiectivele trebuie să fie măsurabile şi verificabile şi nu doar idei sau scopuri generale. Amintiţi-vă că o comunitate este cel mai important donator pentru un proiect comunitar, şi trebuie să reprezinte centrul monitorizării.

Vedeţi: Monitorizare. Principii şi metode pentru lucrătorul de pe teren.

Scrierea de rapoarte:

Pentru persoane din executivul OBC-urilor şi mobilizatori. Un bun raport de progres este cea mai eficientă formă de a spune "Mulţumesc".

Raportarea progresului, nu numai a activităţilor (progresul înseamnă gradul în care au fost atinse obiectivele). Scrieţi un raport pentru cititor; donatorii sunt cititorii pe care îi dorim, iar comunitatea este cel mai important donator. Un raport ca mecanism al transparenţei. Importanţa rapoartelor frecvente şi a trimiterii rapoartelor către toţi cei care au dreptul de a şti ce se face într-un proiect comunitar.

Vedeţi: Scrierea de rapoarte pentru coordonatorii zonali Principii şi ponturi, Scrierea de rapoarte pentru mobilizatori Elaborat ca răspuns la întâlnirile cu mobilizatorii.

Scrierea de rapoarte are în vedere "De ce?" "Ce?" "Cum?" şi ponturi pentru scrierea unor rapoarte mai bune, şi Un raport model Un material de distribuit de o pagină; o structură de folosit la scrierea de rapoarte.

Alte materiale de formare:

Lista de mai sus nu este nici definitivă, nici finală. Ea se bazează pe nevoile identificate în Uganda pentru Programul de Management Comunitar.

Dacă o componentă a unui material de formare trebuie elaborată pentru un program regional de susţinere a unor programe naţionale, atunci aceste subiecte ar trebui dezvoltate şi modificate (şi ar trebui adăugate şi altele dacă este nevoie) după şi în timpul dialogului cu programele naţionale, mobilizatorii, liderii şi oficialii locali şi membrii comunităţilor.

Vedeţi: Formare pentru forţă. O metodologie de formare în management comunitar

Concluzie; nevoia de proces:

Nu numai că lista de mai sus nu este completă, dar ar fi o greşeală să ţintim spre o listă completă. Consolidarea unei comunităţi prin creşterea capacităţii sale de auto-management este un proces, nu o conversie finită.

Comunităţile sunt fiecare la alt nivel de consolidare şi de participare democratică, au origini culturale, istorice şi sociale diferite, au diferite niveluri şi tipuri de economie, şi propriile nevoi. Tehnicile de intervenţie diferă şi ele.

Pentru ca un proces de consolidare să fie eficient şi adecvat, el trebuie să fie sensibil la nevoi diferite şi schimbătoare, şi suficient de flexibil pentru a se adapta la variaţii.

Consolidarea democratică solicită un context şi un proces: un context pentru capacitare şi facilitare (ca oamenii să acţioneze ei înşişi şi să îşi ia propriile decizii comunitare), şi un proces de schimbare socială.

Nu există o soluţie pentru totdeauna (o soluţie bună pentru acest loc şi acest moment poate deveni în curând o nouă problemă în alt loc şi în alt moment).

––»«––

Creşterea nivelului de conştientizare:


Adunarea comunităţii; creşterea gradului de conştientizare

© Drepturi de autor: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web conceput de Lourdes Sada
––»«––
Ultima actualizare: 30.01.2011

 Pagina principală

 Metode de formare